Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 17

Pwóróus mi Weweéch

Pwóróus mi Weweéch

1 Korint 14:8

MENLAPAN: Álisi ekkewe chón aúseling ar repwe weweiti weween met ka eáni afalafal.

MINNE KOPWE FÉRI:

  • Káéfichi ewe pwóróus kopwe afalafal wóón. Weweéchúti ewe pwóróus pwe kopwe tongeni áweweei lón kapas mi mecheres me pwal lón pwisin óm kapas.

  • Áeá sentence mi mwochomwoch. Ese wor ngawen sentence mi ttam, nge kopwe áeá ekkewe mi mwochomwoch fán iten ekkewe pwóróus mi kon lamot.

  • Áweweei ekkewe kapas aramas rese sissilei. Ekisikisaaló óm néúnéú ekkewe kapas are itiitin kapas chón aúseling rese sissilei. Ika mi lamot óm kopwe fós usun ekkewe mettóch rese sissilei, áwewe chék ren eú kapas, are emén lón Paipel, are och minen aúkúk are eéreni minen lóóm lóóm, iwe, kopwe áweweei.