Xiket tama

Xiket ka tusu ni temajob

Testigujob tuba Jehová

Seleccionar idioma yokotʼan

 TSʼTAʼ 10

¿Káche’da u je u chen bendecí ni Dios jin u yubínob?

¿Káche’da u je u chen bendecí ni Dios jin u yubínob?

U kʼenan ke a laj chɨmijoʼb u je tɨ kuxpanob pan Kaʼb (Hechos 24:15)

Ɨkʼe tan a kʼajalin u pete kosa utʼstak ke u je tɨ ane taʼa por a tsʼonben aj Jehová. A salud u je tɨ anej utʼs: sin kʼojolaket i sin ni umpʼe kʼuxe. Cheʼchi a je a chen konfía en u pete a lotob, kʼa maniʼ ji tɨ ajne a xuxlejob.

Maniʼ ji tɨ ajne kʼuxe ni kʼɨbjut. Ni untú u je tɨ noxiban ni u je tɨ chɨmo.

 A wamigujob i a familiarob u je tɨ ajne tʼo ane. Pitsi u je tɨ ajne kuxle tan ni paraísu.

Ni untú u je tɨ kuxle tʼo bakʼɨt. Ni gente u je tɨ ajne tʼo chʼajaljin.

Ni Reinu tuba Dios u je u tsupsem u pete ni kʼuxe (Apocalipsis 21:3, 4)