Xiket tama

Xiket ka tusu ni temajob

Testigujob tuba Jehová

Seleccionar idioma yokotʼan

 YEʼJUN 2

¿Kóne ni Dios?

¿Kóne ni Dios?

1. ¿Kokʼa debe kɨ chenla adorá ni Dios?

Kʼa ni Dios u chi u pete kosajob. Niʼ untú u chi ni Dios i u pete tiempu u je tɨ ajne (Salmo 90:2). Une u ɨbénonla ni pitsil tʼanob ke yaʼan tan Biblia (1 Timoteo 1:11). Kʼa une u yɨkʼí kuxlé, une debe kɨ chenla adorá, ni untú más. Tsikí tɨ Apocalipsis 4:11.

2. ¿Kácheʼda ni Dios?

Niʼ untú persona mach bayi u chine, kʼa une untú espíritu, jimba kuerpu ta kuxlik tɨ cielu, mach kaʼ an tɨkʼala, ta kuxlik pan Kaʼb (Juan 1:18; 4:24). Peru, puede kɨ winaʼtanla kacheʼda une, al kɨ chinenla lu ke u chi. Al kɨ chinenla ni u pete u jut pɨkʼɨbi i ni u pete nichteʼ ke u chi, u chénonla demostrá ke une u yajinonla i ke une yaʼan kʼen u kʼajalin. U pete lu ke yaʼan tɨ cielu u chen demostrá ke yaʼan kʼen u poder. Tsikí tɨ Romanos 1:20.

Cheʼchi a kɨ chenla konocé ni Dios al ke tsikeʼla ni Biblia. Jinda u yelbenonla kacheʼda ni Dios tʼo ni gente, i ka kosajob yo une utik i kamba mach, i ka kosa u chen une al u chinen ke ni gente u chenob lu ke jin uts o mach uts. Tsikí tɨ Santiago 4:6 i 1 Juan 4:8.

3. ¿Yaʼan u kʼabaʼ ni Dios?

Aj Jesús u yelí: «Kɨ Pap, bajka anet tɨ cielo, chʼuʼul ajnik a kʼabaʼ» (Mateo 6:9). Jinukʼa, anke ni gente u yelbén Dios o kɨ Pap-la, jinijob mach kʼabaʼ, une yaʼan umpʼe kʼabaʼ tuba. U kʼabaʼ Dios u yelkan kaʼ u chen tʼan ni gente. Tɨ yokotʼan u yelkan kaʼchi tɨ kaxtrantʼan «aj Jehová», cheʼchi yebé u yelbenob «aj Yavé». Ni Biblia u yeleʼ «kʼa u winaʼtan ni gente ke ane, a kʼabaʼ aj Jehová, seʼ (seʼma) ane ni aj nojajet de u pete kaʼb» (Salmo 83:18).

 Tan u kʼeʼnan Biblia, ni chʼuʼul kʼabaʼ a paʼsinti i a ɨʼkinti Dios, kɨ Pap-la o aj Nojá. Peru najtɨkɨ u kʼabaʼ ni Dios ajní tan Biblia, tsʼitaʼ yo ta kʼotik 7,000 vez. Tsikí tɨ Hebreos 2:12.

4. ¿U yajinonla ni Dios?

Kaʼchi jimba pap ke yaʼan tʼo yajinlé, Dios yo ke ajnékonla uts tan jimba tiempu ke u je tɨ te

Si aj Jehová u yajinonla, ¿kokʼa u chen permití ke ajnek kʼen kʼuxe? Yebé yaʼan tan u kʼajalin ke Dios u ɨbénonla kʼuxe, ta u chinen kacheʼda a kɨ je kɨ chenla. Tsikí tɨ Santiago 1:13.

Kʼa olo u kʼajonla, aj Jehová u ɨbénonla kɨ chenla decidí kamba bij kɨ chʼela tan ni kuxlé. Jinukʼa ta kɨ chenla agradecé ni Dios, debe kɨ chenla decidí kɨ cherbenla u patan ni Dios (Josué 24:15). Kʼen personajob u kʼɨnɨlesanob ta u chenob lu ke mach uts, jinukʼa yaʼan kʼen kʼuxe. Aj Jehová u chen sentí kʼuxe tan u pixan al u chinen ke mach u chejob tu tojá. Tsikí tɨ 1 Pedro 5:7.

Kʼa aj Jehová u yajinonla i une yo ke ajnek chʼaja ni kɨ kuxlela, tsʼitaʼ yo ta u tsupsen tʼo ni kʼuxe i ni xuxlé. Une u chen permití ni kʼuxe tsʼitaʼ tiempu, ta u yeʼeʼ umpʼe kosa. Tan yeʼjun 8 u yeleʼ kamba kosa. Tsikí tɨ 2 Pedro 2:9 i 3:7, 13.

5. ¿Kácheʼda a kɨ nɨtsʼeʼ-kɨbala tʼo Dios?

Aj Jehová u yelbenonla kɨ nɨtsʼeʼ-kɨbala tʼo une al kɨ chenla ni oración. Une u yolín kada juntú (Salmo 65:2; 145:18). Cheʼchi, une yo u chénonla perdoná te u chinen ke a kɨ tsʼonbenla u tʼan, anke mach kɨ chenla podé ke laj chenla u pete uts. Anke yaʼanonla tʼo pekadu, puede kɨ chen-kɨbala u yamigu. Tsikí tɨ Santiago 4:8 i 1 Juan 1:9.

Kʼa une u yeʼbenonla kuxlé, debe kɨ yajinla ni Dios más ke ni personajob (Marcos 12:30). A kɨ chenla demostrá ke a kɨ yajinla al kɨ kɨneʼla de une i al kɨ tsʼonbenla u tʼan. Al kɨ chenla kaini, a kɨ nɨtsʼeʼ-kɨbala tʼo une. Tsikí tɨ 1 Timoteo 2:4 i 1 Juan 5:3.