1. ¿Kácheʼda u je u tɨklenet a chen seguí a kɨneʼ de ni Biblia?

Bada, ke a kɨní ni najtɨkɨl kosajob de lu ke u yeʼeʼ ni Biblia a chʼijí a yajinlé por aj Jehová. Peru debe a chen seguí a chʼijesan jimba yajinlé (1 Pedro 2:2). Si a wo kuxliket u pete tiempu pan Kaʼb, debe ajneket nɨtsʼɨ de aj Jehová al a kɨneʼ de u tʼan. Tsikí tɨ Juan 17:3 i Judas 21.

Al a kɨneʼ más de ni Dios, u je tɨ chʼije a fe, i kaini a je a chʼajalesben u jin ni Dios (Hebreos 11:1, 6). Ni a fe u je u chen ke mach niʼ sujneket a chen ni kosajob ke mach uts i a tɨkʼeʼ a chen lu ke jin uts. Tsikí tɨ Hechos 3:19.

2. ¿Kácheʼda puede ane a tɨklen a lotob?

Ane a je tɨ ajne kaʼ u bijchʼok Dios

Ane a wolín a tsʼajben a lot lu ke a kɨní de ni Biblia kʼa u pete a kolinla kɨ tsʼajkunla pitsil tʼanob. Al a kɨneʼ más de u tʼan ni Dios, a je a kɨneʼ kacheʼda u kʼɨnɨlesinte ni Biblia, kʼa chen tsʼají de aj Jehová i de u pitsil tʼanob. Tsikí tɨ Mateo 28:19, 20.

Najtɨkɨ puede a tsʼajben a familia i a wamigujob. Peru debe a chen pensá kacheʼda a je a ɨlbenob. Más pitsí a ɨlbenob lu ke Dios u je u chen, ke a ɨlbenob ke lu ke unejob u tsʼonɨnob mach jin u tojá. Cheʼchi, kʼajtiʼin ke tʼo lu ke a chen tan a kuxlé, jini u je u chinenob más ke lu ke ane a weleʼ. Tsikí tɨ 2 Timoteo 2:24, 25.

3. ¿Puede ane a chen-aba más ke de untú u yamigu ni Dios?

Si a kɨneʼ de ni Biblia jin u je u tɨklenet a nɨtsʼeʼ-aba tʼo Dios. Al numik ni tiempu, a je tɨ ajne más ke de untú u yamigu ni Dios, ane a je tɨ ajne kaʼ u bijchʼok Dios. Tsikí tɨ 2 Corintios 6:18.

 4. ¿Ka kosa u je u tɨklenet ta a chen lu ke a kɨní tan Biblia?

Ane puede a kɨneʼ kacheʼda a je a chen tan a kuxlé lu ke a kɨní de u tʼan Dios (Hebreos 5:13, 14). Kʼatben untú testigu tuba Jehová ke u yeʼbenet de ni Biblia tʼo ni libru ¿Qué enseña realmente la Biblia? Al a kɨneʼ más, u pete lu ke a je a chen tan a kuxlé u je tɨ pase más uts. Tsikí tɨ Romanos 12:2 i 1 Timoteo 4:15, 16.

Cheʼchi, kʼajtiʼin ke ni pitsil tʼanob ke yaʼan tan Biblia u te de aj Jehová, ni Dios de chʼajaljin, i ane a je a nɨtsʼeʼ-aba tʼo Dios si a woyeʼaba tʼo katak u tsʼonbenob u tʼan Dios (Hebreos 10:24, 25). I si a chen lu ke aj Jehová u yolín, a je tɨ kuxlé u pete tiempu. ¡A je a chen uts si a nɨtsʼeʼ-aba tʼo Dios! Tsikí tɨ 1 Timoteo 1:11 i 6:19.