Upos para sinahguan

Upos para i segundo gi menu

Testigun Jeova Siha

Chamorro

Músika para i Mankilisyanu na Adorasión

Download i mangatbo na kantan Kilisyanu ni para ma usa matuna yan ma adora si Jeova na Yu’us. Vocal, orchestral, yan instrumento na dandan guaha siha.

 

Despensa, sa’ este na klasin sinahguan na lengguahi taya gi online.

Este na sinahguan guaha guini na lengguahi gi otro banda siha: