Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Hoona shi okubonabona kuryahwaho?

Hoona shi okubonabona kuryahwaho?

Nobaasa kugira ngu . . .

  • yego?

  • ingaha?

  • tindikumanya?

 EKI BIBULI ERI KUGAMBA

‘Ruhanga aryaragaza amarira goona aha maisho gaabo; tiharibaho kufa bundi, n’obu kwakuba okucura nari okurira nari obusaasi.’​—Okushuuruurwa 21:3, 4, Runyankore-Rukiga Bible, 1964.

BIKWINIIRE MUGASHO KI?

Noyija kumanya ngu Ruhanga tiwe arikureeta okubonabona.​—Yakobo 1:13.

Nibikuhumuriza kumanya ngu waba noshaasha Ruhanga nawe nashaasha.​—Zekaria 2:8.

Noza kumanya ngu okubonabona kuryahwaho.​—Zaaburi 37:9-11.

 MBEHI TUSHEMERIIRE KWESIGA EBI BIBULI ERI KUGAMBA?

Yego, ahabw’enshonga nk’ibiri:

  • Ruhanga nayanga okubonabona n’okutwariza abantu kubi. Yijuka ngu Yehova Ruhanga akashaasha obu abantu beye babiire nibatwarizibwa kubi. Bibuli negira ngu akagira ekiniga ahabw’abo “abarikubahata nibabatuntuza.”​—Abaramuzi 2:18.

    Ruhanga nayangira kimwe abantu abari kushaasha abandi. Eky’okureeberaho: Bibuli negira ngu Yehova nayanga “emikono esheesha eshagama y’abataine rubanja.”​—Enfumu (Emigani) 6:16, 17.

  • Ruhanga natufaho buri omwe. N’obu ‘buri muntu ari kumanya endwara y’omumutima gwe n’obusaasi bweye,’ kwonka Yehova we nabimanya kumukiza!​—2 Obusingye 6:29, 30.

    Yehova naza kukoresa Obukama bweye kwihaho okubonabona kwa buri muntu. (Matayo 6:9, 10) N’obu atakabyihireho, erizooba nahumuriza abari kumutakira babyihire aha mutima.​—Ebyakozirwe 17:27; 2 Abakorinso 1:3, 4.

 TEKYEREZA

N’ahabw’enki Ruhanga nareka okubonabona kukagumaho?

Bibuli neshoboorora ekibuuzo ekyo, omuri ABAROOMA 5:12 na 2 PETERO 3:9.