Za aha birimu

Za ahari Ebirimu

Abahamya ba Yehova

Torana orurimi Orukiga

 EKICWEKA KYA 9

Paradiso Eriija Ryari?

Paradiso Eriija Ryari?

Okubonabona okuri omu nsi nikumanyiisa ngu juba aha Obukama bwa Ruhanga nibuza kwiija. Luka 21:10, 11; 2 Timoseo 3:1-5

Bibuli ekaba yagambire ebintu biingi ebirikubaho erizooba. Ekagira ngu abantu bakaba nibaza kukunda esente, barikugomera abaziire baabo, enshaarizi kandi barikukunda kweshemeza.

Hakaba nihaza kubaho emitsitsa, endwano, enjara n’endwara. Ebyo byona nibibaho n’erizooba.

Nambwenu Yesu akagira ngu amakuru marungi g’obukama gakaba nigaza kwegyesibwa omu nsi yoona.—Matayo 24:14.

 Obutegyeki bwa Ruhanga buryamaraho obubi bwona. 2 Petero 3:13

Juba aha Yehova niija kwihaho ababi boona.

Sitaane na badayimoni nibaza kumarwaho.

Abari kuhurira Ruhanga nibiija kutura omu nsi nsya eryaba etarimu okutiina, harimu abantu abari kwesigwa kandi abari kukundana.