Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Za ahari Ebirimu

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Hurikiza Ruhanga Obeho Ebiro Byona

 EKICWEKA KYA 8

Okufa kwa Yesu Kutwiniire Mugasho Ki?

Okufa kwa Yesu Kutwiniire Mugasho Ki?

Yesu akafa ngu itwe tubeho. Yohaana 3:16

Yesu ku yamazire ebiro bishatu afiire, hiine abakazi abagiire ahakituuro kyeye bashangamu busha. Yehova akaba yamuzoorire.

Bwanyima, Yesu akeyereka entumwa zeeye.

Yehova akazoora Yesu ayine amagara agatari kufa. Abeegi ba Yesu bakamureba ari kuza omu iguru.

 Ruhanga akazoora Yesu yamugira Omutegyeki w’obukama bweye. Danieli 7:13, 14

Yesu akafa ngu acungure abantu. (Matayo 20:28) Ruhanga niija kutuha amagara agatahwaho ahabw’ekyo kitambo.

Yehova akatorana Yesu ngu abe omutegyeki w’ensi yoona. Aryategyeka n’abantu abari kwesigwa 144,000 abaryazookyera okutura omu iguru. Yesu n’abo bantu baryategyeka Obukama bwa Ruhanga omu iguru.​—Okushuuruurwa 14:1-3.

Obutegyeki bwa Ruhanga buryahindura ensi Paradiso. Okurwana, okwitana, obworo n’enjara nibiza kuba bitakiriho. Abantu baryaba bashemeriirwe munonga.​—Zaaburi 145:16.