Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Za ahari Ebirimu

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Hurikiza Ruhanga Obeho Ebiro Byona

 EKICWEKA KYA 12

Okaakora Ki ngu Eka yawe Eshemererwe?

Okaakora Ki ngu Eka yawe Eshemererwe?

Rukundo niyo eri kukwasa amaka kushemererwa. Abaefeso 5:33

Ruhanga nayenda ngu omushiija agire omukazi omwe kusha.

Omushiija oyine rukundo ashemeriire kukwata gye omukazi weye kandi amuhurikize.

Omukazi ashemeriire kukwatanisa n’omushiija weye.

Ruhanga nayenda ngu abaana bahurikize abaziire baabo.

 Ba omushiija murungi orikwesigwa kandi otaaba enshaarizi. Abakolosai 3:5, 8-10

Bibuli negira ngu omushiija akunde omukazi weye nk’oku ayekunda, n’omukazi nawe ashemeriire kutiina iba.

Obushambani ni bubi. Kutasya abakazi biingi na kyo ni kibi.

Ekigambo kya Yehova nikyegyesa oku amaka gari kubaasa kushemererwa.