Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Za ahari Ebirimu

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Hurikiza Ruhanga Obeho Ebiro Byona

 EKICWEKA KYA 10

Abari Kuhurira Ruhanga nibiija Kubona Migisha Ki?

Abari Kuhurira Ruhanga nibiija Kubona Migisha Ki?

Abiingi omu bafiire nibiija kuzookyera omu nsi. Ebyakozirwe 24:15

Tekyereza aha migisha eyi orije kutunga ku oragumizemu kuhurira Yehova! Noyija kugira amagara marungi; tihiine orije kurwara. Tiharibayo abantu babi kandi noyija kwesiga buri muntu weena.

Tiharibayo obusaasi, okufa kubi n’okurira. Tihiine orikwija kukura n’okufa.

 Oryatuura na banywani bawe. Okutuura omu Paradiso kiryaba kiboniire munonga.

Tiharibaho okutiina. Abantu baryaba bashemeriirwe munonga.

Obutegyeki bwa Ruhanga buryamaraho obusaasi bwona. Okushuuruurwa 21:3, 4