Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Za ahari Ebirimu

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Hurikiza Ruhanga Obeho Ebiro Byona

 EKICWEKA KYA 3

Embeera Zikaba ziri Zita omu Paradiso?

Embeera Zikaba ziri Zita omu Paradiso?

Yehova akaha Adamu na Eva ebintu byingi biboniire. Okutandika 1:28

Yehova akahanga Eva, omukazi owokubanza, yamuheereza Adamu ngu abe omukazi weye.—Okutandika 2:21, 22.

Yehova akabahanga biine obwengye n’emibiri bitiine ekibi.

Bakaba batwiire omuri Paradiso omumusiri gwa Edeni. Hakaba haboniire, harimu amiizi, amatunda n’enyamishwa.

Yehova akaba nagamba nabo kandi abegyesa. Kuri bamuhuriire bakaba nibaza kugumaho ebiro byona omuri Paradiso omu nsi.

 Ruhanga akabazibira okurya ahakiti kimwe. Okutandika 2:16, 17

Hiine ekiti eki Yehova yayerekire Adamu na Eva, yabazibira kukiryaho. Akabarabura ngu kubarakiryeho bakaba nibaza kufa.

Marayika omwe akagomera Ruhanga. Marayika ogwe ni Sitaane.

Sitaane akaba atari kwenda ngu Adamu na Eva bakore ebi Yehova ari kwenda. N’ahabw’ekyo, akakoresa enjoka yagambira Eva ngu ku ararye ahari ekyo kiti akaba ari kwija kuba nka Ruhanga kandi ataafa. Kwonka ekyo kikaba kiri ekyishuba.​—Okutandika 3:1-5.