Za aha birimu

Abahamya ba Yehova

Torana orurimi Orukiga

Amateraniro g’Abahamya ba Yehova

Manya ebiri kukwata aha materaniro giitu. Ronda ahu gari kubera hiihi niiwe.

 

Ronda Enju y’Abahamya ba Yehova erihiihi yawe

Abahamya ba Yehova nibaramya bata?

Abahamya ba Yehova nibagira amateraniro abiri buri sande. (Abaheburaayo 10:24, 25) Buri omwe nayakiirwa, kandi nitwega eki Bibuli erikugamba n’oku twakukuratiza ebi eri kwegyesa.

Omu materaniro giitu, buri weena nabaasa kugamba ebi ashomire, nk’oku abaana bari kwega ah’ishomero. Nitutandika kandi tuheza n’ekyeshongoro n’okushaba.

N’obu wakuba otari Omuhamya wa Yehova nobaasa kwija omumateraniro giitu. Abantu boona nibakiirwa. Kandi tihariho okushoroza esente.