Za aha birimu

Za ahari menu eya kabiri

Abahamya ba Yehova

Orukiga

Ahabw’enki tushemeriire kwega Bibuli?

Bibuli nekwasa abantu biingi omu nsi yoona omubibuzo bibagumiire. Niwe nebaasa kukukwasa?

Oku turi kwegyesa Bibuli

Omu nsi yoona, Abahamya ba Yehova nibamanywa nk’abari kwegyesa Bibuli ahabwa busha. Reba oku bari kukikora.

Shaba kwega Bibuli

Yegyera Bibuli ahashaha n’ahantu ahu orikwenda.

Amateraniro g’Abahamya ba Yehova

Ronda eyi bari kubuganira okuramya.

Ripoti y’omu nsi yoona

  • 240​—Amahanga agu Abahamya ba Yehova barimu

  • 8,457,107​—Abahamya ba Yehova

  • 10,071,524​—Abayegire Bibuli

  • 20,175,477​—Abateriine aha Kwijuka Okufa kwa Kristo

  • 120,053​—Amatorero