Laktaw ngadto sa video

Paghupay ug Pagtabang sa mga Masakiton

Paghupay ug Pagtabang sa mga Masakiton

Ang mga tawo nga grabeng nasakit dali rang mabalaka, ug kon kinahanglan silang ipaospital, sagad mosamot ang ilang kaguol. Busa, ang usa ka magasin para sa mga doktor ug nars nag-ingon nga “gipakita sa mga pagtuon nga ang emosyonal ug espirituwal nga panginahanglan dakog epekto sa panglawas sa mga pasyente.” *

Aron matagan-an ang maong panginahanglan, ang mga Saksi ni Jehova naghatag ug paghupay gikan sa Bibliya ug praktikal nga tabang ngadto sa ilang mga igsoon sa pagtuo nga naospital. Ang mga ansiyano mobisita sa ilang mga kakongregasyon nga nasakit. Pero komosta kon ang usa ka Saksing pasyente giadmit sa ospital nga layo sa ilaha? Sa dagkong siyudad sa tibuok kalibotan, ang mga Saksi ni Jehova nag-organisar ug Patient Visitation Groups (PVG). Ang mga ansiyano nga apil niini nga mga grupo regular nga moduaw sa mga ospital aron tabangan ang Saksing mga pasyente ug ang mga pamilya niini nga naggikan sa laing dapit sa nasod, o bisan sa ubang nasod. Dunay kapig 28,000 ka boluntaryo ubos sa mga 1,900 ka PVG diha sa unom ka kontinente. *

Unsang espirituwal nga paghupay ang gihatag sa PVG?

Si William, nga usa ka membro sa PVG, nag-ingon: “Nakahupay ko sa mga Saksi ug sa dili Saksing mga membro sa ilang pamilya pinaagi sa pagpakig-estorya ug pagpaminaw kanila. Ako silang pasaligan nga si Jehova nga Diyos nahibalo sa ilang kahimtang ug naghunahuna nila. Mapasalamaton ang mga pasyente ug ilang pamilya kon dunay mag-ampo para nila.”

Daghan ang nakaapresyar sa pagdasig nga ilang nadawat gikan sa PVG. Aniay pipila ka pananglitan gikan sa United States, diin mga 7,000 ka membro sa PVG ang moduaw sa mga pasyente.

  • Si Priscilla miingon: “Salamat sa pagbisita ninyo kang Papa sa ospital human siya maestrok. Natandog kaayo siya sa inyong mga pagduaw! Nakadayeg siya nga duna diay ingon ana nga tagana. Paminaw nako ang inyong mga pagduaw nakatabang nga maulian dayon siya.”

  • Si Ophilia, nga anak sa usa ka pasyenteng namatay, miingon sa representante sa PVG: “Natandog kaayo si Mama sa inyong mga pagduaw! Para niya, gipadala mo ni Jehova. Salamat sa inyong mahigugmaong pag-atiman.”

  • Usa ka pasyente ang naguol pag-ayo human niya mahibaloi nga gitagalan siyag pipila na lang ka adlaw. Si James, nga membro sa PVG, migahin ug panahon uban niya ug gipakita kaniya ang paghupay sa Bibliya diha sa Filipos 4:6, 7. Si James miingon: “Dihang gibisita nako siya pagkaugma, dako na kaayog kausaban ang iyang panglantaw. Bisag gitagalan siya, malaomon na siya sa tabang ni Jehova, ug gani gidasig ko niya!”

Unsang praktikal nga tabang ang ihatag sa PVG?

Si Pauline, kansang bana namatay sa ospital nga layo sa ilaha, misulat: “Daghang salamat sa inyong tabang panahon sa among makapaguol kaayong kasinatian. Nahupay mi sa pagkahibalo nga tagboon mi ninyo sa ospital pagkatungang gabii, bisag motrabaho pa mo pagkaugma. Salamat kaayo nga gipangitaan ninyog kasak-an kaming 11 ka membro sa pamilya ug kanunay mong nakig-estorya namo nianang panahona. Mapasalamaton ko kang Jehova ug sa organisasyon sa pagtagana sa maong tabang aron mahupayan mi.”

Si Nicki, Gayle, ug Robin naaksidente sa sakyanan mga 300 kilometros gikan sa ilaha. Si Carlos, nga usa ka membro sa PVG, gipahibalo ug gitagbo sila sa ospital. Si Carlos miingon: “Mitanyag ko nga tabangan sila kon unsa may ilang gikinahanglan, ug nahitabo nga akoy nagkupot sa binuhing iro ni Nicki aron makasulod siya sa ospital ug matambalan.” Dayon si Curtis, nga laing membro sa PVG, miabot uban sa iyang asawa. Nagpabilin sila sa ospital hangtod nangabot ang mga membro sa pamilya sa mga pasyente pipila ka oras sa ulahi. Usa ka lalaki nga nakamatikod niini miingon: “Ang tulo ka pasyente nahupay sa pagmahal nga gipakita kanila. Pero si Robin, igsoong babaye ni Nicki nga dili Saksi, nakadayeg sa tanang tabang nga gihatag sa mga membro sa PVG.”

^ par. 2 “Addressing Patients’ Emotional and Spiritual Needs,” diha sa magasing The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Disyembre 2003, Volume 29, Num. 12, panid 661.

^ par. 3 Sama sa tanang ansiyano sa mga Saksi ni Jehova, ang mga boluntaryo sa PVG nag-alagad sab sa ilang mga kongregasyon ingong espirituwal nga magbalantay, magtutudlo, ug magsasangyaw. Wala sila suweldohi para niini nga pag-alagad, pero kinabubut-on ug malipayon silang nagbuhat niini.—1 Pedro 5:2.