Laktaw ngadto sa video

Unsay Kaayohan nga Dunay Kingdom Hall Diha sa Inyong Komunidad?

Unsay Kaayohan nga Dunay Kingdom Hall Diha sa Inyong Komunidad?

Sulod sa daghang katuigan, ang mga Saksi ni Jehova nagdisenyo ug nagtukod sa ilang mga tigomanan. Kini nga mga dapit sa pagsimba gitawag ug Kingdom Hall. Duna bay natukod nga ingon niini diha sa inyong dapit? Unsay kaayohan nga dunay Kingdom Hall diha sa inyong komunidad?

Flowery Branch, Georgia, U.S.A.

“Nindot nga Regalo Para sa Komunidad”

Ang mga Kingdom Hall gidisenyo nga nindot tan-awon diha sa komunidad. “Among tumong nga ang matag Kingdom Hall himoong usa sa kinanindotang mga bilding diha sa komunidad,” miingon si Jason, kinsa nagtabang sa pag-organisar sa pagpanukod ug mga Kingdom Hall sa United States. Usa ka Saksi nga architect nga nagtrabaho uban sa design team ang miingon, “Gusto namo nga ang bilding nga matukod usa ka nindot nga regalo para sa komunidad ug makadugang sa kanindot sa mga propidad sa palibot.”

Mga Saksi ni Jehova ang nagtrabaho sa pagpanukod ug Kingdom Hall. Boluntaryo silang naggamit sa ilang panahon ug kahanas ug gusto nila nga dekalidad ang matukod nga mga bilding. Sagad namatikdan sa uban nga pulido ang ilang trabaho. Pananglitan, sa bag-o lang nga proyekto sa Richmond, Texas, U.S.A., ang inspektor sa bilding sa maong dapit miingon nga ang atop sa Kingdom Hall mao ang usa sa kinanindotan nga pagkagama nga mga atop. Sa isla sa Jamaica, gidala sa usa ka inspektor sa bilding ang usa ka grupo sa bag-ong mga inspektor ngadto sa dapit nga may ginatukod nga Kingdom Hall. Iyang giingnan sila: “Wala moy angayng kabalak-an bahin niining mga tawhana. Ginasunod gyod sa mga Saksi ni Jehova ang mga plano ug mas taas pa ang ilang ginasunod nga standard kay sa standard nga ginasunod sa atong dapit.” Usa ka inspektor sa bilding sa usa ka siyudad sa Florida, U.S.A., ang miingon, “Nakasulay nakog inspeksiyon sa mga ospital ug sa dagkong mga proyekto sa gobyerno, pero walay sama ninyo ka organisado. Maayo kaayo ang inyong ginahimo.”

Concession, Zimbabwe

Maayong Epekto Diha sa Komunidad

Ang mga tigom sa Kingdom Hall dunay maayong epekto sa kinabuhi sa mga tumatambong. Sila natabangan nga mahimong mas maayong amahan, inahan, ug anak. Si Rod, kinsa nagtrabaho uban sa Kingdom Hall design team, nagpatin-aw: “Ang matag Kingdom Hall maoy usa ka dapit sa pagtudlog taas nga mga sukdanan sa moralidad, nga makahatag ug kaayohan sa komunidad.” Siya midugang: “Dapit kini diin matabangan ka sa pag-atubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang mga tawo dinhi mainiton, maabiabihon, ug mahigalaon. Dako nig tabang niadtong nagkinahanglag paghupay ug gustong mahibalog dugang bahin sa Diyos.”

Kadtong mga nagtigom sa Kingdom Hall may pagpakabana sa ilang mga silingan, ug motabang dayon sila panahon sa kalamidad. Pananglitan, niadtong 2016, human bagyoha sa Hurricane Matthew ang Bahamas, giayo sa mga Saksi ni Jehova ang 254 ka balay. Sa usa ka komunidad, ang 80 anyos nga si Violet nga residente didto ug kansang balay nabahaan, miduol sa mga Saksi nga naghimog relief work. Miingon siya nga bayran niya sila kon ilang tabangan siya. Wala sila modawat ug kuwarta, bisag daghang materyales ang ilang gigamit aron maayo ang atop ni Violet ug dili na kini magtulo. Unya ilang gitaod ang bag-ong drywall aron maayo ang kisame sa iyang sala. Human niana, gihalog ni Violet ang tanang mitabang ug kadaghan siyang nagpasalamat nila ug miingon, “Katawhan gyod mo sa Diyos!”

Bad Oeynhausen, North Rhine-Westphalia, Germany

‘Nalipay Mi nga sa Among Lugar Gitukod ang Kingdom Hall’

Aron mamentinar ang mga Kingdom Hall, ang mga Saksi ni Jehova dunay programa nga nagbansay sa kongregasyon sa pagmentinar sa ilang mga tigomanan. Maayo kinig mga resulta. Pananglitan, sa gamayng komunidad sa Arizona, gidawat sa usa ka babaye ang imbitasyon para sa tigom sa Kingdom Hall. Nakadayeg siya kay maayo kaayong pagkamentinar ang Kingdom Hall ug mibilib siya pagkadungog niya bahin sa programa sa pagmentinar, nga maoy gihimo sa mga Saksi ni Jehova aron mas monindot ang bilding nga maayo pag kondisyon. Kadtong bayhana usa ka magsusulat sa opisyal nga mantalaan sa lungsod, ug sa ulahi nalakip sa maong mantalaan ang report bahin sa maayo kaayong pagkamentinar nga Kingdom Hall. Ang artikulo nag-ingon, “Nalipay mi nga . . . sa among lugar gitukod ang Kingdom Hall.”

Makakita kag mga Kingdom Hall sa lainlaing komunidad sa tibuok kalibotan. Mainiton ka namong gidapit sa pagbisita. Makalaom ka nga mainiton gyod kang abiabihon.