Laktaw ngadto sa video

Kampanya nga Nakaluwas ug mga Kinabuhi

Kampanya nga Nakaluwas ug mga Kinabuhi

Tungod sa daghang insidente sa pagpakamatay didto sa estado sa Tabasco, Mexico, ang mga Saksi ni Jehova nag-organisar ug espesyal nga kampanya sulod sa duha ka bulan niadtong 2017. Ilang giapod-apod ang Abril 2014 nga isyu sa Pagmata! nga may ulohang “Nganong Angay Kang Magpabiling Buhi?​—Sayra ang Tulo ka Rason.” Daghan ang nakaapresyar sa maong kampanya.

Tabang sa Hustong Panahon

Si Faustino, nga Saksi ni Jehova, nakig-estorya sa usa ka babaye nga nabalaka sa iyang 22 anyos nga anak nga lalaki. May depresyon ang iyang anak ug misulay pagpakamatay. Wala siya kabalo kon unsaon pagtabang ang iyang anak. Pero dihang gitanyagan siya ni Faustino sa maong magasin, siya miingon, “Mao ni ang kinahanglan sa akong anak.” Pagkaugma, giduaw ni Faustino ang lalaki ug ilang gihisgotan ang tambag sa Bibliya nga gipasiugda diha sa magasin. Human sa pipila ka pagduaw, miarang-arang siya. Si Faustino miingon, “Mas relaks na siya karon ug mas malipayon.” Isulti pod niya ang iyang nakat-onan ngadto sa iyang igsoong lalaki, nga may depresyon sab.

Si Karla, nga nagpuyo sa siyudad sa Huimanguillo, naggamit sa maong magasin sa pagtabang sa iyang classmate. “Nakamatikod ko nga magul-anon ang akong 14 anyos nga classmate,” si Karla miingon. “Nag-estorya mi, ug iyang gisulti ang kahimtang sa iyang pamilya. Akong namatikdan nga duna siyay mga ulat sa tuong kamot.” Pirme diayng samaran sa maong batan-on ang iyang kamot ug tiil. Para niya maot siya ug walay kahulogan ang iyang kinabuhi. Gihatagan siya ni Karla sa magasing Pagmata! Human niya kini mabasa, iyang giingnan si Karla nga morag gisulat gyod ang magasin para niya. Mipahiyom siya dihang miingon nga duna nay kahulogan ang iyang kinabuhi karon.

Sa siyudad sa Villahermosa, dihay tawo nga naguol kaayo. Nawad-an siyag trabaho, ug sila sa iyang mga anak gibiyaan sa iyang asawa. Miampo siya sa Diyos pero naguol gihapon siya. Magpakamatay na unta siya pero may nanuktok nga duha ka Saksi ni Jehova, si Martín ug Miguel. Giablihan niya ang pultahan, ug gitanyagan siya sa mga Saksi sa magasing Pagmata! Pagkakita niya sa ulohan, gibati niya nga kadto ang tubag sa Diyos sa iyang pag-ampo. Gihupay siya ni Martín ug Miguel gamit ang Bibliya ug giduaw siya pag-usab paglabay ug pipila ka adlaw. Ilang nakita nga mas kalmado na siya. Karon, siya gidumalahan na nilag pagtuon sa Bibliya kaduha sa usa ka semana.

Mga Priso Nakadawat ug Maayong Balita

Apil sab niini nga kampanya ang pagduaw sa daghang prisohan sa estado sa Tabasco aron ipaambit ang tambag sa Bibliya nga makatabang sa mga priso aron dunay katuyoan ang ilang kinabuhi. Nag-andam ang mga Saksi ug presentasyon nga naglakip ug mga video, pakigpulong base sa Bibliya, ug paghisgot sa magasin bahin sa mga rason kon nganong angayng magpadayon sa pagkinabuhi. Giapresyar sa mga priso ug mga opisyales sa prisohan ang maong pagduaw. Pananglitan, usa ka priso miingon: “Katulo ko misulay pagpakamatay. Ang uban miingon nga pinangga ko sa Diyos, pero wala gyod sila mogamit ug Bibliya aron ipakita nako nga tinuod ang ilang gisulti. Pero ang inyong gisulti nakadasig kaayo nako.”

Daghan ang nakamatikod sa maong kampanya. Gidayeg sa secretary of health sa maong estado ang mga Saksi tungod sa ilang mga paningkamot sa pagtabang sa komunidad. Ang usa ka mantalaan nagsulat ug artikulo bahin sa maong kampanya nga nag-ulohang “Naningkamot Sila Aron Suklan ang Problema sa Pagpakamatay.”