Laktaw ngadto sa video

Pagpaila sa JW.ORG Website Panahon sa Eksibit sa mga Libro Didto sa Toronto

Pagpaila sa JW.ORG Website Panahon sa Eksibit sa mga Libro Didto sa Toronto

Sa Nobyembre 13-16, 2014, ang Metro Toronto Convention Centre nagpahigayon sa Toronto International Book Fair, usa ka eksibit sa giimprenta ug elektroniko nga mga libro. Kapin sa 20,000 ang nanambong sa maong eksibit sulod sa upat ka adlaw.

Lakip sa mga nag-eksibit mao ang mga Saksi ni Jehova, nga nagbutang ug booth nga sanag ug kolor, ug nagpatin-aw sa mga lumalabay sa katuyoan niini. Duna poy mga tablet nga gidispley nga nagpakita kon sa unsang paagi ma-browse ang jw.org.

Matod pa sa usa sa mga manedyer sa maong eksibit, “Moderno ang inyong website. Kinahanglan untang sundogon sa uban ang inyong paagi.” Ang mga nakatan-aw miingon nga ang website propesyonal kaayong pagkahimo, dali rang gamiton, ug kini nagtubag sa hinungdanong mga pangutana. Giganahan usab sila kay ang website nakatabang sa mga tawo sa pagsagubang sa ilang mga problema ug kabalaka.

Kadtong mga Saksi nga anaa sa booth nakamatikod nga ang kadaghanan sa ilang mga naestorya wala pa sukad makadungog bahin sa jw.org. Halos tanan nga ilang naestorya midawat ug contact card o tract nga Where Can We Find Answers to Life’s Big Questions? Ang kadaghanan miingon nga ilang tan-awon pag-usab ang website, ug ang uban gustong magpaduaw sa mga Saksi ni Jehova.

Ang Biyernes maoy “Children’s Day” panahon sa eksibit, busa gipakita sa mga boluntaryo ang mga whiteboard animation sa jw.org. Ang mga grupo sa estudyanteng mga bata kauban sa ilang mga magtutudlo mohunong ug motan-aw niini.

Usa ka tawong taga-Chicago nga nagtrabaho sa usa ka kompaniya nga tig-imprenta ug mga Bibliya nakadayeg kaayo sa kalidad sa gieksibit nga New World Translation of the Holy Scriptures. Gusto niyang makontak ang mga tig-imprenta niini ug gihatagan siyag contact card.

Sa kapin sa 700 ka pinulongan nga anaa sa website, nakita sa mga miduaw sa eksibit ang 16 niini—Amharic, Bengali, Chinese, English, French, Greek, Gujarati, Hindi, Korean, Portuguese, Spanish, Swedish, Tamil, Tigrinya, Urdu, ug Vietnamese.

Usa ka Saksi nga nag-abiabi sa mga mitan-aw sa booth miingon nga lahi ra gyod ang pagsulti sa mga tawo bahin sa website ug ang aktuwal nga pagpakita niini kanila. Matod niya, “Talagsaon nga pribilehiyo ang pagpaila sa website pinaagi niini nga eksibit.”