Laktaw ngadto sa video

Pagpanalipod sa mga Tanom ug Mananap sa Chelmsford

Pagpanalipod sa mga Tanom ug Mananap sa Chelmsford

Gisugdan na sa pagtukod sa mga Saksi ni Jehova sa Britain ang bag-o nilang branch office duol sa Chelmsford, sa probinsiya sa Essex. Kining nindot nga lugar maoy puy-anan sa daghang espisye sa mga tanom ug mananap (wildlife) nga giprotektahan sa Wildlife and Countryside Act 1981 sa United Kingdom. Panahon sa konstruksiyon, unsay gihimo sa mga Saksi ni Jehova agig pagsunod sa balaod ug sa pagpanalipod sa mga tanom ug mananap?

Naghimog tulaytulay para sa dormouse

Pagbutang sa mga nesting box para sa dormouse

Hazel dormouse

Pagbutang sa mga kahon para sa kuwaknit

Gamit ang recycled nga mga tabla gikan sa konstruksiyon, ang mga Saksi naghimog gagmayng puy-anang mga kahon aron madani ang mga hazel dormouse (mga mananap nga samag dagway sa ilaga) palayo sa dapit sa konstruksiyon. Naghimo sab ang mga Saksi ug tulaytulay para sa mga dormouse ibabaw sa bag-ong dalan sa may entrada aron dunay kaagian ang mga dormouse gikan sa kasagbotan patabok sa dalan ngadto sa kakahoyan nga ilang gipuy-an. Dugang pa, gisunod sab sa mga Saksi ang hedgerow maintenance program nga gidisenyo para lang sa kaayohan sa mga dormouse. Inig-abot sa matag tinuig nga hibernation season, lainlaing seksiyon sa kasagbotan ang hawanan. Tungod niini nga paagi sa paghawan, dili kaayo matugaw ang mga dormouse, ug mapanalipdan ang ilang puy-anan ug maseguro nga duna silay makitang pagkaon niining dapita.

Gipanalipdan sab sa mga Saksi ang mga grass snake, tabili, ug ang gagmayng way-tiil nga mga tabili nga gitawag ug blindworm. Gipanguha sa mga ecologist kini nga mga mananap gikan sa ilalom sa atop nga gigamit isip temporaryong puy-anan niini ug dayon gibalhin sila ngadto sa luwas nga dapit nga layo sa konstruksiyon. Ang bag-ong puy-anan niini nga mga mananap dunay mga hibernation chamber ug espesyal nga koral. Regular kining susihon sa mga Saksi aron maseguro nga dili makasulod ug balik ang maong mga mananap sa dapit nga dunay konstruksiyon, kay basig masamdan sila.

Aron dili mabalda ang kalihokan sa vespertilionid nga mga kuwaknit, ang LED nga mga suga nga gigamit sa dapit sa konstruksiyon gibutangag mga fixture aron dili kaayo makaabot sa layo ang hayag sa suga. Kini nga mga fixture mohayag kon mamatikdan niini nga may sakyanan, apan dili ra pod sobra ka hayag aron dili mabalda ang mga kuwaknit. Kay gabii man sagad mangaon ang mga kuwaknit diha sa kasagbotan duol sa konstruksiyon, dili ra hilabtan ang kadaghanan sa kasagbotan ug tamnan pa kinig kapin sa 2.5 ka kilometro nga kasagbotan. Dili gyod kalikayan nga maputol ang ubang kahoy gikan sa dapit sa konstruksiyon, busa ang mga trabahante nagbutang ug mga kahon para sa mga kuwaknit aron mapulihan ang pipila ka dapit nga tulganan niini.

Gipreserbar sab sa mga Saksi ang ubay-ubayng importanteng mga kahoy​—mga karaang kahoy​—pinaagi sa paghimog mga agianan nga layo sa mga gamot niini. Ang karaang mga kahoy maoy puy-anan sa daghang espisye sa mga mananap nga way taludtod o spine (invertebrates), kuwaknit, ug mga langgam. Niining mga paagiha, gipaningkamotan gyod sa mga Saksi ang pagpanalipod kanunay sa mga tanom ug mananap (wildlife) sa Chelmsford.