Ang mga Saksi ni Jehova nagdisenyo, nagtukod, ug nagmentinar ug daghang bilding sa tibuok kalibotan. Tan-awa kon sa unsang paagi nagkahiusa sa pagpanukod ang mga boluntaryo gikan sa lainlaing dapit sa kalibotan.