Usa ka teksto sa Bibliya ang nagpasalig kang Hércules nga kaya niyang wad-on ang iyang isog nga kinaiya.