Laktaw ngadto sa video

Hubad nga Dili Kinahanglang Isulat

Hubad nga Dili Kinahanglang Isulat

Ang mga Saksi ni Jehova naghubad ug binase sa Bibliya nga mga publikasyon gikan sa Iningles ngadto sa kapig 900 ka pinulongan. Dili sayon ang paghubad ngadto sa laing pinulongan. Labi na gyod ang paghubad ngadto sa sign language. Daghang amang ang makigkomunikar gamit ang ilang mga kamot ug ekspresyon sa nawong, mao nga ang mga maghuhubad sa sign language naghubad gikan sa sinulat nga mga pulong ngadto sa video. Pinaagi niini, ang mga Saksi nakahubad nag mga publikasyon diha sa kapig 90 ka sign language.

Kinsa ang mga maghuhubad?

Sama sa tanang Saksi nga maghuhubad, ang mga nagahubad diha sa sign language hanite sa pinulongan nga ilang hubaron. Daghan kanila maoy amang ug nagdako nga naggamit ug sign language o kaha dili amang apan nagdako uban sa amang nga mga membro sa pamilya. Sila usab kugihan nga mga estudyante sa Bibliya.

Ang bag-ohang mga maghuhubad gibansay pag-ayo bahin sa mga prinsipyo sa paghubad. Pananglitan, si Andrew miingon: “Bisag nag-eskuyla ko sa eskuylahan sa mga amang sukad sa bata pa ko ug naggamit ug sign language, ang pagbansay ingong maghuhubad nakatabang nako nga masabtan ang gramatika sa maong pinulongan. Ang ubang mga maghuhubad nagtudlo nako kon unsaon nga mouswag ang akong pagsenyas, ekspresyon sa nawong, ug lihok sa lawas aron tukmang mahubad ang mga ideya.”

Pagpatunghag dekalidad nga hubad

Ang mga maghuhubad nagtinabangay ingong usa ka team. Ang matag membro dunay espesipikong papel: paghubad, pag-check, ug pag-proofread. Unya, kon posible, ang hubad repasohon sa grupo sa mga amang gikan sa lainlaing lugar ug kagikan. Ang obserbasyon sa grupo makatabang aron mas monindot pa ang hubad. Pinaagi niini, maseguro nga ang mga senyas ug ekspresyon nga gigamit maoy natural ug ang mensahe sa video tukma ug tin-aw.

Team sa maghuhubad sa Finnish Sign Language naghisgot kon unsaon paghubad

Ang mga maghuhubad sa sign language sagad nagatambong sa mga tigom nga naggamit ug sign language. Gawas pa, nagadumala usab silag mga pagtuon sa Bibliya sa dili Saksi nga mga amang. Niining paagiha, mahibaloan nila kon unsay mga kabag-ohan sa maong pinulongan.

Maghuhubad sa Brazilian Sign Language nagrekord sa hubad

Nganong dunay dakong paningkamot?

Gipakita sa Bibliya nga may mga indibiduwal “sa tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan” nga modawat sa mensahe niini nga makapahupay ug makahatag ug paglaom. (Pinadayag 7:9) Siyempre, lakip kanila ang mga naggamit ug sign language sa pagpakigkomunikar.

Malipay ang mga maghuhubad sa paggamit sa ilang panahon ug kahanas alang niining hinungdanong buluhaton. Ang maghuhubad nga si Tony miingon: “Kay amang man ko, nasabtan nako ang mga problema sa mga amang sama nako. Tinguha gyod nako nga matabangan ang daghang amang kutob sa mahimo ug masangyawan sila sa tinuod nga paglaom gikan sa Bibliya.”

Si Amanda, nga nagtrabaho usab uban sa usa ka team sa maghuhubad sa sign language, midugang: “Gibati nako nga daghan kaayo kog nahimo sa paghubad ug mga publikasyon bahin sa mensahe sa Bibliya alang sa mga amang kay sa akong kanhing trabaho.”

Asa makita ang mga video sa sign language nga imong gigamit?

Ang tutorial nga “Pagpangitag Impormasyon sa Sign Language” makatabang nimo nga ma-access ang mga video sa sign language diha sa jw.org nga website.