Laktaw ngadto sa video

Ang Pag-release sa Rebisadong Spanish nga New World Translation

Ang Pag-release sa Rebisadong Spanish nga New World Translation

Ang rebisadong Spanish nga New World Translation gi-release.