Laktaw ngadto sa video

‘Mas Nindot Kay sa mga Pelikula’

‘Mas Nindot Kay sa mga Pelikula’

Kada tuig, ang mga Saksi ni Jehova maghimog mga video nga ipasalida sa ilang mga kombensiyon. Kadaghanan niana nga video maoy Iningles. Busa unsaon pagkasabot niadtong mga nanambong sa kombensiyon sa gatosan ka pinulongan? Kadaghanan sa maong mga pinulongan, ang mga video gi-dub​—nagpasabot nga naay bag-ong soundtrack gikan sa lokal nga pinulongan ang gidugang sa video. Unsay epekto niining gi-dub nga mga video sa mga nanambong?

Reaksiyon sa Gi-dub nga mga Video

Kini ang giingon sa pipila ka dili-Saksi nga mitambong ug kombensiyon sa Mexico ug Central America:

  • “Dili lang kay nasabtan nako ang salida, gibati pod nako nga morag naa ko sa salida. Natandog gyod ang akong kasingkasing.”​—Mitambong ug kombensiyon sa Popoluca nga pinulongan, Veracruz, Mexico.

  • “Mora kog naa sa among lugar nga nakig-estorya sa akong suod nga higala. Mas nindot pa ni sa mga pelikula kay nasabtan nako tanan.”​—Mitambong ug kombensiyon sa Nahuatl nga pinulongan, Nuevo León, Mexico.

  • “Pagkakita nako sa mga video sa akong pinulongan, gibati nako nga personal kong giestorya sa mga karakter sa salida.”​—Mitambong ug kombensiyon sa Chol nga pinulongan, Tabasco, Mexico.

  • “Kini nga organisasyon gusto gyong motabang sa mga tawo nga makakat-on diha sa ila mismong pinulongan. Walay organisasyon nga parehas ani!”​—Mitambong ug kombensiyon sa Cakchiquel nga pinulongan, Sololá, Guatemala.

Kay ang mga Saksi ni Jehova wala may gisuweldohang hanas nga mga teknisyan o mga voice actor ug sagad ginahimo ang ilang mga rekording sa lagyo ug dili kaayo uswag nga mga lugar, giunsa nila paghimog dekalidad nga mga rekording?

“Pinakamakapalipay nga Buluhaton”

Para sa 2016 nga mga kombensiyon, giorganisar sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Central America ang pag-dub sa mga video sa kombensiyon sa pinulongang Spanish ug sa 38 pa ka lumad nga pinulongan. Mga 2,500 ka boluntaryo ang mitabang. Ang mga teknisyan ug mga team sa lokal nga mga maghuhubad nagrekord ug bag-ong mga soundtrack sa sangang buhatan, sa mga remote translation office, o sa ubang lokasyon gamit ang temporaryong mga studio. Tanantanan, ang mga team nagrekord diha sa kapig 20 ka lokasyon sa Belize, Guatemala, Honduras, Mexico, ug Panama.

Nagrekording sa sangang buhatan sa Central America

Nagkinahanglag paghago ug pagkamapaagihon ang paghimog temporaryong mga studio. Gihimo ang soundproof nga mga studio gamit lang ang lokal nga materyales, sama sa mga habol ug mga kutson.

Daghang lumad nga mga voice actor ang naglisod sa pinansiyal ug mihimog grabeng sakripisyo aron makaadto sa kinadul-ang rekording studio. Ang uban mibiyaheg 14 oras! Diha pa ganiy amahan ug anak nga mibaktas ug mga walo ka oras aron lang makaabot sa studio.

Si Naomi nagdako nga nagtabang sa iyang pamilya sa paghimog temporaryong mga rekording studio. Nahinumdom siya: “Eksayted mi sa semana nga himoon ang rekording. Nagkugi pag-ayo si Papa sa pagdumala sa mga buluhaton. Usahay, si Mama maglutog pagkaon para sa mga grupo sa 30 ka boluntaryo.” Si Naomi nagboluntaryo karon sa translation office sa Mexico. Siya miingon: “Lipay kaayo ko nga gamiton ang akong panahon aron tabangan ang mga tawo nga makadungog sa mensahe sa Bibliya sa ilang pinulongan. Para nako, kini ang pinakamakapalipay nga buluhaton.”

Ang tinuig nga mga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova ginahimo sa tibuok kalibotan ug bisag kinsa puwedeng motambong. Para sa dugang impormasyon tan-awa ang web page nga MGA KOMBENSIYON.