Laktaw ngadto sa video

“Andam Gayod sa Matag Maayong Buhat”!

Gi-release ang Rebisadong Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan

“Andam Gayod sa Matag Maayong Buhat”!

Sa Enero 12, 2019, sa Lapu-Lapu City, Cebu, gi-release ni Brader Mark Sanderson, membro sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova, ang rebisadong Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan sa Cebuano. Ang total nga nanambong maoy 84,740. Apil niini kadtong nakakonektar pinaagig live ug delayed streaming.

Ang mga Saksi nga nagsultig Cebuano unang nakadawat sa kompleto nga Bag-ong Kalibotang Hubad sa ilang pinulongan niadtong 2000. * Sukad niadto, mga 600,000 na ka kopya sa Bag-ong Kalibotang Hubad ang naimprenta sa Cebuano ug gigamit sa halos 70,000 ka Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan nga nagsultig Cebuano. Pero nganong girebisar kini nga hubad sa Bibliya? Kinsay naghimo niini nga hubad? Nganong makaseguro ka nga kasaligan ang rebisadong Bag-ong Kalibotang Hubad? Ug unsa pay makapainteres nga mga bahin niining rebisyona nga makatabang nimo nga makabatog “igong katakos, andam gayod sa matag maayong buhat”?​—2 Timoteo 3:16, 17.

Nganong girebisar ang hubad?

Ang mga pinulongan mausab sa paglabay sa panahon, mao nga kinahanglang rebisahon ang mga hubad sa Bibliya aron masabtan gihapon kini. Gamay ra ang makabenepisyo kon ang mga pulong sa Bibliya kinaraan na.

Sa sinugdan, gipahinabo ni Jehova nga Diyos nga mabatonan ang matag basahon sa Bibliya sa pinulongan nga gigamit sa kadaghanan, pinulongan nga masabtan sa mga tawo. Gisunod kini sa New World Bible Translation Committee, mao nga niadtong Oktubre 2013 gi-release ang rebisadong Iningles nga edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad. Ang pasiunang pulong niini nga edisyon nag-ingon: “Tumong namo nga mahubad kini nga dili lang tukma sa orihinal kondili tin-aw sab ug sayon basahon.”

Ang orihinal nga Cebuano nga edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad gibase sa 1984 nga Iningles nga edisyon sa New World Translation of the Holy Scriptures​—With References. Giapil sa rebisadong Cebuano nga Bibliya ang daghang kausaban sa kinabag-ohang Iningles nga edisyon. Gigamitan sab nig simpleng mga pulong nga nindot ang pagkabalay aron sayon basahon.

Dugang pa, sukad sa pag-release sa orihinal nga Iningles nga edisyon, miuswag pag-ayo ang pagsabot sa Hebreohanon, Aramaiko, ug Grego​—mga pinulongan nga maoy orihinal nga gigamit sa pagsulat sa Bibliya. Dunay nadiskobrehang mga manuskrito sa Bibliya nga wala pa mabatoni dihang unang gipatik ang Bag-ong Kalibotang Hubad; kini nga mga manuskrito nakatabang sa mga maghuhubad sa Bibliya nga mahibaloan kon unsa gyoy giingon sa orihinal nga sinulat.

Ingong resulta, ang ubang pagkabalay sa mga pulong giusab aron mosibo sa kon unsay giuyonan sa kadaghanang eskolar nga pinakaeksaktong pagkasulti sa orihinal nga mga sinulat. Pananglitan, base sa ubang manuskrito, ang Mateo 7:13 nag-ingon: “Sulod mo agi sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan padulong sa kalaglagan.” Sa nag-unang mga edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad, ang ekspresyong “ang ganghaan” wala iapil sa teksto. Pero tungod sa dugang nga pagtuon sa mga manuskrito, nakita nga ang ekspresyong “ang ganghaan” naa sa orihinal nga sinulat sa Bibliya. Busa giapil kini niining rebisadong edisyon. Naa pay ubang gihimong kausaban nga parehas niini. Apan ginagmay ra ni nga mga kausaban ug wala gyod mausab ang mensahe sa Pulong sa Diyos.

Ang dugang nga pag-research nagpakita sab nga ang balaang ngalan, Jehova, angayng makita sa unom pa ka teksto sa Bibliya. Kini makita sa Maghuhukom 19:18 ug 1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Busa karon, makita sa Iningles nga edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad ang balaang ngalan, Jehova, sa 7,216 ka beses, ug ang 237 niana makita sa Kristohanon Gregong Kasulatan.

Unsay mga pananglitan sa kausaban sa Cebuano nga rebisyon?

Kini nga rebisyon naggamit ug mga termino nga moderno ug daling masabtan. Pananglitan, ang karaang termino nga “manulonda” gipulihag “anghel.” (Genesis 16:7) Ang ekspresyong “panahong walay tino” sagad gipulihan ug “hangtod sa hangtod,” “dumalayon,” “walay sinugdanan,” “walay kataposan,” o “dugay na kanhi,” depende sa konteksto.​—Genesis 3:22; Ezequiel 46:14; Salmo 90:2; Ecclesiastes 1:4; Miqueas 5:2.

Ang Cebuano nga ekspresyong “dili takos nga kalulot” gipulihan ug “dili hitupngang pagkamaayo” aron mas daling masabtan. (Juan 1:16, 17) Dugang pa, gigamit sa unang edisyon sa Cebuano nga Bag-ong Kalibotang Hubad ang termino nga “arka sa pakigsaad.” Apan ang pulong “arka” puwedeng magpasabot ug dako kaayong sakayan nga morag kahon parehas sa arka ni Noe. Busa niini nga edisyon gigamit ang pulong nga “kaban” nga sakto ang kahulogan ug mas daling masabtan.​—Deuteronomio 31:26.

Kinsay nagpatik niini nga hubad?

Ang Bag-ong Kalibotang Hubad gipatik sa Watch Tower Bible and Tract Society, ang legal nga ahensiya nga nagrepresentar sa mga Saksi ni Jehova. Sa kapin nag 100 ka tuig, ang mga Saksi ni Jehova nanagtag ug Bibliya sa tibuok kalibotan. Ang orihinal nga Iningles nga bersiyon gi-release sa New World Bible Translation Committee tali sa 1950 ug 1960. Kay wala magtinguhang mailado, ang mga membro sa komite mihangyo nga dili sila ipaila bisan human sa ilang kamatayon.​—1 Corinto 10:31.

Sa 2008, ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova nagpormag laing grupo sa mga brader nga mahimong membro sa New World Bible Translation Committee. Gisugdan dayon sa komite ang pagrebisar sa Iningles nga edisyon, nga gikonsiderar ang daghang kausaban sa Iningles nga pinulongan sukad na-release ang orihinal nga edisyon. Gikonsiderar sab pag-ayo ang kapig 70,000 ka tubag nga gihatag ngadto sa mga naghubad sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa kapig 120 ka pinulongan.

Giunsa paghimo ang Cebuano nga rebisyon?

Una, dihay dedikadong mga Kristohanon nga gitudlo ingong team sa mga maghuhubad. Gipakita sa eksperyensiya nga dihang ang mga maghuhubad magtrabaho ingong team imbes magtinagsa, moresulta kinig hubad nga mas maayo ug mas balanse. (Proverbio 11:14) Kasagaran, ang matag membro sa team duna nay eksperyensiya sa paghubad sa mga publikasyon sa mga Saksi ni Jehova. Unya ang team gibansay pag-ayo sa pangunang mga prinsipyo sa paghubad ug Bibliya ug sa paggamit sa mga computer program nga gihimo para niini.

Ang mga maghuhubad naggamit ug paagi sa paghubad ug Bibliya diin gi-combine ang pagtuon sa mga pulong sa Bibliya ug ang teknolohiya sa computer. Ang departamento nga gitawag ug Translation Services, nga tua sa New York, U.S.A., mitabang sa mga maghuhubad. Ang paghubad sa Bibliya gigiyahan pag-ayo sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova pinaagi sa Komite sa Pagpanulat niini. Pero giunsa kini paghimo?

Ang team sa mga maghuhubad gihatagag instruksiyon sa paghubad ug Bibliya nga (1) tukma pero daling masabtan sa ordinaryong mga tawo, (2) parehas ug mga pulong para sa pangunang mga termino, ug (3) literal kutob sa mahimo sa pinulongan. Sa unsang paagi kini napalampos? Hunahunaa ang bag-ong gi-release nga Bibliya. Gisugdan sa team sa mga maghuhubad ang trabaho pinaagi sa pag-review sa katumbas nga mga termino sa Cebuano nga gigamit sa nag-unang edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad. Makita diha sa computer program nga Watchtower Translation System ang mga pulong sa Bibliya nga konektado ug susamag kahulogan. Makita sab ang orihinal nga Grego o Hebreohanon nga mga pulong aron matun-an sa mga maghuhubad kon giunsa kini paghubad sa ubang teksto. Kining tanan dakog tabang sa pag-review sa katumbas nga mga termino sa Cebuano. Pero gawas niana, ang team sa mga maghuhubad naningkamot sab sa paggamit ug natural ug sayon sabton nga katumbas nga mga termino sa Cebuano sa ilang paghubad sa matag bersikulo.

Klaro nga ang paghubad dili lang basta pagtumbas sa mga pulong. Dakong trabaho ang gihimo aron maseguro nga ang gipiling Cebuano nga mga termino mao ang hustong gipasabot sa Kasulatan sa matag konteksto. Makita kini sa resulta sa proyekto. Ang Cebuano nga edisyon sa Bag-ong Kalibotang Hubad naghubad sa Pulong sa Diyos sa paagi nga dili lang tukma sa karaang mga sinulat kondili tin-aw sab ug sayon basahon.

Gipaningkamotan pag-ayo nga dili bakikaw ug dili komplikado ang pagkabalay sa mga pulong aron hanoy kining basahon. Niini nga rebisyon, ang pagkabalay sa mga pulong gibase sa kon unsay komon nga paagi sa pagsulti karon. Pananglitan, tan-awa ang Genesis 3:9-13 ug Ruth 1:8-13.

Gidasig ka namo nga ikaw mismo ang mosusi sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. Mabasa nimo ni online o diha sa JW Library app, o makakuha kag giimprentang kopya niini sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar. Makasalig ka sa imong mabasa niini, kay nahibalo ka nga ang mismong mga pulong sa Diyos tukmang gihubad sa imong kaugalingong pinulongan.

Makapainteres nga mga bahin sa rebisadong Bag-ong Kalibotang Hubad

Introduksiyon sa Pulong sa Diyos: Kini dunay mga bersikulo sa Bibliya nga nagtubag sa 20 ka pangutana bahin sa pangunang mga pagtulon-an sa Bibliya

Sumaryo: Naa ni sa sinugdan sa matag basahon sa Bibliya nga makatabang aron makita dayon nimo kon asa mabasa ang mga asoy sa Bibliya. Gipulihan niini ang mga running head nga makita sa matag panid sa nag-unang edisyon

Marginal Reference: Ang giapil karon mao lang kadtong makatabang pag-ayo sa ministeryo

Footnote: Naghatag ug alternatibong mga hubad, pulong por pulong nga mga hubad, ug dugang nga impormasyon

Indise sa mga Pulong sa Bibliya: Ang giapil karon mao lang kadtong mga pulong ug bersikulo nga makatabang pag-ayo sa pagsangyaw ug pagpanudlo

Glossary: Naghatag ug mubong kahulogan sa gatosan ka pulong diha sa Bibliya

Apendise A: Naghisgot sa pipila ka bahin sa bag-ong rebisyon, sama sa kausaban sa estilo ug bokabularyo ug sa paghubad sa balaang ngalan

Apendise B: Kini dunay 15 ka seksiyon nga dunay mga mapa ug dayagram nga daghag kolor

^ par. 4 Ang Cebuano nga hubad sa Kristohanon Gregong Kasulatan gi-release niadtong 1993.