Laktaw ngadto sa video

Mga Pagbansay Kon Unsay Himoon Dihang May Sunog

Mga Pagbansay Kon Unsay Himoon Dihang May Sunog

“Sunog! Sunog!” Si Sandra, kinsa namahaw sa balay sa iyang ugangan, nakakitag kalayo ilalom sa pultahan sa bodega tupad sa balay. Siya ug ang iyang bana nga si Thomas milihok dayon. Samtang gikuha ni Sandra ang fire extinguisher, midagan si Thomas paingon sa bodega aron susihon kini. Gidalidalig hatag ni Sandra kang Thomas ang fire extinguisher, ug iyang gipalong ang kalayo. Si Sandra miingon: “Kon wala pa miy gihimo, naugdaw na unta ang bodega.”

Nganong wala matarantar si Thomas ug Sandra ug unya sila milihok dayon? Sila, uban ang mga 1,000 ka boluntaryo sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Selters, Germany, natudloan kon unsay himoon kon dunay sunog.

Gawas sa mga opisina ug kuwarto, ang 30 ka ektarya nga pasilidad sa Selters duna poy laundry, printery, ug lainlaing shop​—nga may purohan nga masunog. Busa ang Safety and Environment Department sa sangang buhatan nag-organisar ug programa sa pagtudlo bahin sa fire safety. Una, ang grupo nga gitawag ug Emergency Response Team nagapraktis uban sa local fire department. Ikaduha, ang tanang boluntaryo sa sangang buhatan regular nga naghimo sa mosunod:

  • Pagpraktis kon unsaon pagbakwet.

  • Pag-apil sa mga fire safety lesson.

  • Pagkat-on kon unsaon pagpalong sa kalayo pagsugod pa lang niini.

Busa, ang mga boluntaryo nakakat-on ug mga kahanas nga dakog tabang panahon sa mga emerhensiya.

Pagpraktis Kon Unsaon Pagpalong sa Kalayo sa Luwas nga Paagi

Panahon sa mga praktis, ang mga partisipante nakakat-on kon unsaon pagpalong sa kalayo sa luwas nga paagi. Si Christin, nga elementarya pa kaniadto dihang nakakat-on bahin sa fire safety, miingon bahin sa pagbansay nga gihimo sa sangang buhatan: “Gikuha nako ang fire extinguisher, gitangtang ang pin niini, ug miduol ko sa kalayo sa direksiyon nga dili sugat sa hangin. Kay kon sugaton nako kini, posibleng masunog ko. Unya napalong nako ang kalayo—nga ako ra! Nakakat-on sab ko sa pagpalong sa kalayo uban sa team nga may upat o lima ka tawo.”

Ang mga praktis “makapamenos sa kahadlok sa kalayo,” miingon si Daniel, kinsa nagtrabaho sa sangang buhatan ingong fire safety trainer. Siya mipatin-aw: “Kon may sunog, sagad ma-shock ang mga tawo. Magduhaduha sila, nga maghunahuna, ‘Unsay atong buhaton? Unsaon paggamit ang fire extinguisher?’ Apan kon nahibalo sila kon unsay buhaton, mapugngan dayon ang pagdako sa kalayo.” Panahon sa pagbansay, siya miingon, “ang mga partisipante makakat-on sa hustong paggamit sa fire extinguisher panahon sa emerhensiya ug kon unsaon pagpalong sa kalayo. Sila makabaton ug kompiyansa ug dili mahadlok nga mopalong sa kalayo.”

Maayog Resulta ang Pagbansay

Daghan ang nagpasalamat sa maong pagbansay. Si Christin, nga gihisgotan ganiha, miingon: “Kini ang unang higayon nga nakagamit kog fire extinguisher. Nindot unta kon mabansay niini ang tanan.” Si Nadja, kinsa nagboluntaryo nga partaym sa sangang buhatan ug nagtrabaho usab sa erport, miingon: “Sa miaging 10 ka tuig, nakaapil kog mga fire safety lesson sa erport pero walay aktuwal nga pagpraktis kon unsaon kana paghimo. Pero tungod sa pagbansay sa sangang buhatan, mas duna na koy kompiyansa. Kon may sunog, mahibalo na ko kon unsay buhaton.”

Si Sandra miingon nga ang iyang pagbansay sa sangang buhatan nakatabang niya sa paglihok dayon dihang may nahitabo sa balay sa iyang ugangan. “Dili na ko mahadlok mogamit ug fire extinguisher,” siya miingon. “Maayo nga dunay pagbansay kada tuig. Nakatabang gyod ni nako.”

Pagpraktis Uban sa Local Fire Department

Ang local fire department naghimog regular nga praktis diha sa sangang buhatan. Ang kapitan sa mga bombero nga si Theo Neckermann mipatin-aw kon ngano: “Ang among fire department maoy responsable sa munisipalidad sa Selters, nga layo sa dagkong siyudad. Kami ang sagad moresponde kon may sunog sa mga balay o apartment. Ang mga pasilidad sa sangang buhatan lahi sa uban diha sa maong dapit tungod sa dakong propidad, dagkong bilding, ug sa matang sa trabaho nga ginahimo dinhi. Nagkinahanglan mig dugang mga kahanas aron mahibalo mi sa himoon kon may mga emerhensiya niini nga pasilidad. Busa nalipay mi ug mapasalamaton sa pagpraktis dinhi.”

Ang kapin sa 100 ka membro sa Emergency Response Team sa sangang buhatan nagpraktis kon unsaon pag-rescue ug naghimog mga fire drill uban sa fire department. Si Mr. Neckermann miingon: “Nakadayeg mi sa inyong Emergency Response Team. Kon wala pa ang ilang tabang ug giya, ang mga fire drill ug fire emergency operation dili mahimong organisado.”

Gipakita nga peligroso ang paggamit ug tubig sa pagpalong sa nagdilaab nga lana

Nasulayan ang kahanas sa fire department ug sa Emergency Response Team usa ka gabii niadtong Pebrero 2014. Ang usa ka kuwarto sa usa sa mga residence building sa sangang buhatan nalukop ug aso. “Baga kaayo ang aso nga dili na namo makita ang among mga kamot,” miingon si Daniel, nga gihisgotan ganiha. “Nanawag dayon mi sa fire department ug gipagawas ang tanang anaa sa 88 ka kuwarto. Pag-abot sa fire department, nakagawas na ming tanan sa bilding.” Si Mr. Neckermann miingon: “Dili nako madahom nga ang ingon niana ka paspas nga pagbakwet sa dako nga bilding mahimo diha sa usa ka siyudad sama sa Frankfurt. Disiplinado kaayo mo, ug ang inyong Emergency Response Team maayo kaayo!” Nahibaloan sa mga bombero ang hinungdan sa sunog ug gitangtang kini. Walay naangol, ug walay seryosong danyos.

Ang tanan sa sangang buhatan sa Selters nanghinaot nga walay mahitabong grabeng sunog. Pero kon mahitabo man kana, andam ang mga boluntaryo kay duna silay mga pagbansay kon unsay himoon dihang may sunog.