Laktaw ngadto sa video

Unsay Akong Himoon Aron Mahimong Saksi ni Jehova?

Unsay Akong Himoon Aron Mahimong Saksi ni Jehova?

 Gihisgotan ni Jesus ang mga paagi aron mahimong Saksi ni Jehova. Makita kini sa Mateo 28:19, 20. Gihisgotan niana nga teksto kon unsay kinahanglang himoon aron mahimong tinun-an ni Kristo, nga naglakip sa pagsulti o pagsangyaw bahin kang Jehova.

 Paagi 1: Sayra ang gitudlo sa Bibliya. Gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa ‘paghimog mga tinun-an ug sa pagtudlo kanila.’ (Mateo 28:19, 20) Ang pulong “tinun-an” nagkahulogan ug “estudyante.” Ang Bibliya, ilabina ang mga pagtulon-an ni Jesu-Kristo nga mabasa diha niana, naghatag ug mga impormasyon nga imong gikinahanglan aron magmalipayon ug magmalamposon. (2 Timoteo 3:16, 17) Malipay kami sa pagtabang nimo aron makakat-on ka sa gitudlo sa Bibliya pinaagi sa libreng pagtuon sa Bibliya.​—Mateo 10:7, 8; 1 Tesalonica 2:13.

 Paagi 2: Ipadapat ang imong nakat-onan. Si Jesus miingon nga kadtong nagtuon kinahanglang ‘motuman sa tanang butang nga [iyang] gisugo.’ (Mateo 28:20) Kini nagpasabot nga magtuon kag Bibliya dili lang aron madugangan ang imong kahibalo, kondili aron makahimo kag kausaban sa imong panghunahuna ug batasan. (Buhat 10:42; Efeso 4:22-29; Hebreohanon 10:24, 25) Kadtong nagtuman sa sugo ni Jesus midesisyon sa pagsunod kaniya pinaagi sa pagpahinungod o pagsaad nga ilang alagaron si Jehova nga Diyos.​—Mateo 16:24.

 Paagi 3: Pagpabawtismo. (Mateo 28:19) Sa Bibliya, ang bawtismo gitandi sa paglubong. (Itandi ang Roma 6:2-4.) Kini nagsimbolo nga ilubong na nimo ang imong daang pagkinabuhi ug magsugod ka nag bag-ong pagkinabuhi. Busa pinaagig pagpabawtismo, gipakita nimo sa publiko nga imo nang nahimo ang unang duha ka paagi nga giingon ni Jesus ug nga naghangyo ka sa Diyos ug hinlong konsensiya.—Hebreohanon 9:14; 1 Pedro 3:21.

Unsaon nako pagkahibalo nga puwede na kong magpabawtismo?

 Pakigsulti sa mga ansiyano sa kongregasyon. Makig-estorya sila nimo aron masayran kon imo bang nasabtan ang kahulogan sa pagpabawtismo, kon imo bang gipadapat ang imong nakat-onan, ug kon kinabubut-on ba nimong gipahinungod ang imong kinabuhi sa Diyos.—Buhat 20:28; 1 Pedro 5:1-3.

Kini ba nga mga paagi ginahimo pod sa mga anak ug Saksi?

 Oo. Among gipadako ang among mga anak sa ‘disiplina ug kaisipan ni Jehova,’ ingon sa gisugo sa Bibliya. (Efeso 6:4) Pero samtang magkadako sila, naa ra nila kon ila bang tun-an, dawaton, ug ipadapat ang gitudlo sa Bibliya aron mokuwalipikar sa bawtismo. (Roma 12:2) Ang matag usa maoy modesisyon kon siya ba moalagad sa Diyos o dili.​—Roma 14:12; Galacia 6:5.