Laktaw ngadto sa video

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga ang Ilang Relihiyon Mao ray Tinuod?

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga ang Ilang Relihiyon Mao ray Tinuod?

Ang sinserong mga tawo maghunahuna gayod nga dalawaton sa Diyos ug kang Jesus ang gipili nilang relihiyon. Kay kon dili pa, nganong mianib man sila niana?

Si Jesu-Kristo dili uyon sa ideya nga daghan ang relihiyon, o daghan ang dalan, paingon sa kaluwasan. Hinunoa, siya miingon: “Sigpit ang ganghaan ug hagip-ot ang dalan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakakaplag niini.” (Mateo 7:14) Nagtuo ang mga Saksi ni Jehova nga nakaplagan nila kanang dalana. Kay kon wala pa, mangita unta silag laing relihiyon.