Laktaw ngadto sa video

Pilay Saksi ni Jehova sa Tibuok Kalibotan?

Pilay Saksi ni Jehova sa Tibuok Kalibotan?

2023 nga Report

Gidaghanon sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan

8,816,562

Mga Kongregasyon

118,177

Kayutaan diin nagsangyaw ang mga Saksi ni Jehova

239

2023 Katibuk-ang Ihap

2023 Repost sa Nasod ug Teritoryo

Unsay inyong paagi sa pag-ihap sa gidaghanon sa mga Saksi ni Jehova?

 Among iphon ingong mga Saksi ni Jehova kadto lang regular nga nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos kada bulan. (Mateo 24:14) Lakip niini ang mga bawtismado nang Saksi ug kadtong kuwalipikado na sa pagsangyaw bisag dili pa bawtismado.

Kinahanglan bang moamot ug kuwarta aron mahimong Saksi?

 Dili. Ang donasyon dili usa ka kinahanglanon aron ang usa mahimong Saksi o makabaton ug katungdanan o pribilehiyo sa among organisasyon. (Buhat 8:18-20) Sa pagkatinuod, kadaghanan sa mga donasyon gihatag nga dili mahibaloan kon kinsay naghatag. Ang matag Saksi mohatag sa iyang panahon, kusog, kuwarta ug uban pa sa pagsuportar sa tibuok kalibotang buluhaton nga kinabubut-on ug sumala sa iyang kahimtang sa kinabuhi.—2 Corinto 9:7.

Unsaon ninyo pagkahibalo kon unsa ka daghana ang regular nga nagsangyaw?

 Kada bulan, ang mga Saksi mohatag sa ilang report sa buluhatong pagsangyaw diha sa ilang kongregasyon. Kini nga report gihimo nga boluntaryo.

 Ang mga report sa mga kongregasyon kuwentahon, ug ang mga total ipadala ngadto sa lokal nga sangang buhatan. Dayon, ipadala sa sangang buhatan ang mga total sa matag nasod o teritoryo ngadto sa among tibuok kalibotang hedkuwarter.

 Sa kataposan sa matag tuig sa pag-alagad, a ang kinatas-ang ihap sa mga Saksi sa matag nasod nianang tuiga matino. Ang maong mga total sumahon aron matino ang gidaghanon sa mga Saksi sa tibuok kalibotan. Ang detalyadong mga report sa matag nasod gipatik diha sa “Tibuok Kalibotan” nga seksiyon sa among website. Kini nga mga report makadasig kanamo, sama nga ang susamang mga report nakadasig sa mga Kristohanon sa unang siglo.—Buhat 2:41; 4:4; 15:3.

Ilakip ba ninyo pag-ihap kadtong nakig-uban sa inyong organisasyon nga dili mosangyaw?

 Bisag dili namo sila ilakip sa ihap sa gidaghanon sa mga Saksi, malipay kami sa pagdawat kanila sa among kongregasyon. Kadaghanan kanila motambong sa tinuig nga Memoryal sa kamatayon ni Kristo, busa ang ilang gidaghanon matino dihang ang ihap sa tanang nanambong kuhaan sa gidaghanon sa mga Saksi. Sa 2023, ang nanambong sa Memoryal maoy 20,461,767.

 Daghan niadtong dili motambong sa among mga tigom makabenepisyo sa among programa sa libreng pagtuon sa Bibliya. Sa 2023, kami nakadumalag 7,281,212 ka Bible study kada bulan, nga ang uban kanila dungan nga gidumalahan ug pagtuon.

Nganong ang senso sa gobyerno sa gidaghanon sa mga Saksi mas daghan man kay sa inyo?

 Ang senso sa gobyerno sagad gibase pinaagi sa pagpangutana sa mga tawo kon unsay ilang relihiyon. Pananglitan, ang U.S. Census Bureau nag-ingon nga ang ilang pagsenso ilang gihimo “sa pagtino kon ang mga gisensos nag-isip sa ilang kaugalingon ingong membro sa usa ka relihiyon,” ug midugang nga ang nahipos nga ihap “gibase sa mga pangangkon, dili sa kon unsay tinuod.” Sa kasukwahi, ang among ilakip sa ihap ingong Saksi ni Jehova kadto lang mosangyaw sa uban ug moreport sa ilang gihimong ministeryo, dili kadtong basta lang nangangkon nga sila mga Saksi.

a Ang usa ka tuig sa pag-alagad magsugod sa Septiyembre 1 ngadto sa Agosto 31 sa sunod nga tuig. Pananglitan, ang 2015 nga tuig sa pag-alagad nagsugod sa Septiyembre 1, 2014, ug natapos sa Agosto 31, 2015.