Laktaw ngadto sa video

Unsay Panghunahuna sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Siyensiya?

Unsay Panghunahuna sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Siyensiya?

Gitahod namo ang mga nalampos sa siyensiya. Gituohan sab namo ang mga nadiskobrehan sa siyensiya nga gisuportahag mga ebidensiya.

“Ang siyensiya maoy pagtuon bahin sa kinaiya sa natural nga mga butang sa palibot ug kon unsay atong makat-onan nila.” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary) Ang Bibliya dili usa ka teksbok sa siyensiya, pero nagdasig ni sa mga tawo nga obserbahan ang natural nga mga butang sa palibot ug mokat-on sa mga nadiskobrehan sa uban bahin sa siyensiya. Hunahunaa kini nga mga pananglitan:

  • Astronomy: “Iyahat ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga? Mao ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon nga hilabihan ka daghan, siya nagtawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan.”​—Isaias 40:26.

  • Biology: Si Solomon naghisgot “bahin sa mga kahoy, gikan sa sedro nga anaa sa Lebanon ngadto sa hisopo nga moturok sa paril.” Naghisgot sab siya “bahin sa mga mananap ug bahin sa naglupad nga mga linalang ug bahin sa nagalihok nga mga linalang ug bahin sa mga isda.”​—1 Hari 4:33.

  • Medicine: “Kadtong mga himsog wala magkinahanglan ug mananambal, kondili kadtong mga masakiton.”​—Lucas 5:31.

  • Meteorology: “Nakasulod ka na ba sa mga balay-tipiganan sa niyebe, o imo bang nakita bisan ang mga balay-tipiganan sa ulan nga yelo . . . ? Hain . . . nasabwag ang hangin nga timog ibabaw sa yuta?”​—Job 38:22-24.

Ang among mga publikasyon nagtahod sa siyensiya. Gani, duna niy mga artikulo nga naghisgot bahin sa natural nga mga butang sa palibot ug sa mga nalampos sa siyensiya. Ang mga Saksi nga ginikanan nagdasig sa ilang mga anak nga moeskuyla aron mas masabtan nila ang mga butang ug panghitabo sa palibot. Daghang mga Saksi ni Jehova ang naay propesyon nga konektado sa siyensiya, sama sa biochemistry, mathematics, ug physics.

Mga limitasyon sa siyensiya

Para namo, ang siyensiya dili makatubag sa tanang pangutana sa tawo. * Pananglitan, giestudiyohan sa mga geologist kon sa unsang mga elemento gikan ang yuta, ug gitun-an sa mga biologist kon unsay function sa mga parte sa lawas. Pero nganong maayo kaayong pagkagama ang planetang Yuta nga makasustento man sa kinabuhi, ug nganong maayo kaayo ang koordinasyon sa lainlaing parte sa lawas?

Among napamatud-an nga ang Bibliya ray makahatag ug makapakombinsir nga mga tubag sa maong mga pangutana. (Salmo 139:13-16; Isaias 45:18) Busa para namo, importanteng bahin sa edukasyon ang pagtuon sa siyensiya ug ang pagtuon sa Bibliya.

Usahay, para sa uban, nagkasumpaki ang siyensiya ug ang Bibliya. Pero nakaingon sila ana tungod kay wala kaayo nila masabti ang giingon sa Bibliya. Pananglitan, ang Bibliya wala magtudlo nga ang planetang Yuta gihimo sulod lang sa literal nga unom ka adlaw, nga tig-24 oras.​—Genesis 1:1; 2:4.

Dunay mga teoriya nga gibase kuno sa siyensiya pero ang tinuod, wala kiniy lig-ong ebidensiya ug wala tuohi sa ubang tinahod nga mga siyentista. Pananglitan, nindot ug katingalahan kaayong pagkadisenyo ang natural nga mga butang sa palibot. Busa miuyon mi sa daghang biologist, chemist, ug sa uban pa nga miingon nga ang buhing mga butang wala motungha pinaagig ebolusyon.

^ par. 8 Ang Austrian physicist ug Nobel prize winner nga si Erwin Schrödinger misulat nga ang siyensiya “walay gihatag nga tubag bahin sa mga butang . . . nga gusto kaayo natong mahibaloan, nga importante kaayo para nato.” Ug si Albert Einstein miingon: “Base sa atong mga kasinatian, bisan unsa ka maayo moanalisar ang tawo, dili kana igo aron masulbad ang mga problema sa kinabuhi.”