Laktaw ngadto sa video

Motuo ba sa Daang Tugon ang mga Saksi ni Jehova?

Motuo ba sa Daang Tugon ang mga Saksi ni Jehova?

Oo. Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga ang tibuok Bibliya “inspirado sa Diyos ug mapuslanon.” (2 Timoteo 3:16) Kana naglakip sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon, nga maoy komon nga pagtawag niana. Ang mga Saksi ni Jehova sagad nagtawag niinig Hebreohanong Kasulatan ug Kristohanon Gregong Kasulatan. Niining paagiha, among gilikayan ang paghatag ug impresyon nga ang ubang bahin sa Bibliya karaan na o dili mapadapat karon.

Nganong gikinahanglan sa mga Kristohanon ang Daang Tugon ug Bag-ong Tugon?

Ubos sa pag-inspirar sa Diyos, ang Kristohanong apostol nga si Pablo misulat: “Ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat alang sa pagtudlo kanato.” (Roma 15:4) Busa, may bililhong impormasyon alang kanato diha sa Hebreohanong Kasulatan. Lakip sa ubang butang, kini naundag makatabang nga mga asoy ug praktikal nga tambag.

  • Makatabang nga mga asoy. Ang Hebreohanong Kasulatan naglakip sa detalyadong asoy sa paglalang ug sa pagkahulog sa katawhan sa kasal-anan. Kon wala ang maong impormasyon, dili nato masayran ang makapatagbawng tubag sa mga pangutanang sama sa: Diin kita gikan? Nganong mamatay ang tawo? (Genesis 2:7, 17) Dugang pa, ang Hebreohanong Kasulatan nagrekord sa mga pakiglabot ni Jehova nga Diyos sa mga tawo nga nakasinatig mga kalipay ug kalisdanan nga susama sa atoa.—Santiago 5:17.

  • Praktikal nga tambag. Ang basahon sa Bibliya nga Proverbio ug Ecclesiastes, nga bahin sa Hebreohanong Kasulatan, naundag nunot-sa-panahong kaalam alang sa pagkinabuhi. Kini naghatag ug tambag kon sa unsang paagi makabatog malipayong pamilyahanong kinabuhi (Proverbio 15:17), kon sa unsang paagi makabatog timbang nga panglantaw sa trabaho (Proverbio 10:4; Ecclesiastes 4:6), ug kon sa unsang paagi magmalipayon ang mga batan-on (Ecclesiastes 11:9–12:1).

Dugang pa, makabenepisyo kita sa pagtuon sa Moisesnong Balaod nga narekord sa Torah (ang unang lima ka basahon sa Bibliya). Bisag ang maong Balaod dili na mapadapat sa mga Kristohanon, kini naundag bililhong mga prinsipyo nga makatabang nato nga magmalipayon.—Levitico 19:18; Deuteronomio 6:5-7.