Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Easter?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Easter?

Sayop nga mga ideya

Dili tinuod: Ang mga Saksi ni Jehova dili mosaulog ug Easter kay dili sila mga Kristohanon.

Tinuod: Kami nagtuo nga si Jesu-Kristo mao ang among Manluluwas, ug naningkamot mi sa ‘pagsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.’—1 Pedro 2:21; Lucas 2:11.

Dili tinuod: Dili mo motuo nga si Jesus nabanhaw.

Tinuod: Nagtuo mi sa pagkabanhaw ni Jesus; giila namo nga hinungdanon kana sa Kristohanong pagtuo ug gipasiugda namo kana sa among pagsangyaw.—1 Corinto 15:3, 4, 12-15.

Dili tinuod: Wala moy pagpakabana nga dili masinati sa inyong mga anak ang kalipay sa pagsaulog ug Easter.

Tinuod: Gimahal namo ang among mga anak—naningkamot mi sa pagbansay kanila ug sa pagtabang kanila aron magmalipayon.—Tito 2:4.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova dili mosaulog ug Easter?

  • Ang pagsaulog sa Easter wala ipasukad sa Bibliya.

  • Si Jesus nagsugo nga atong saulogon ang iyang kamatayon, dili ang iyang pagkabanhaw. Among gisaulog kini nga Memoryal kada tuig sa anibersaryo sa iyang kamatayon sumala sa lunar nga kalendaryo sa Bibliya.—Lucas 22:19, 20.

  • Nagtuo mi nga ang sinugdanan sa mga kostumbre sa Easter, nga naggikan sa karaang mga rituwal sa pertilidad, naghimo sa Easter nga dili dalawaton sa Diyos. Ang Diyos nagsugo nga ihatag nato kaniya ang “bug-os nga pagkamahinalaron,” ug nagdumot sa pagsimba nga naglakip sa mga buhat nga wala niya uyoni.—Exodo 20:5; 1 Hari 18:21.

Nagtuo mi nga ang among desisyon nga dili mosaulog ug Easter lig-ong gipasukad sa Bibliya, nga nagdasig sa paggamit sa ‘praktikal nga kaalam ug katakos sa panghunahuna’ inay mosunod sa mga tradisyon. (Proverbio 3:21; Mateo 15:3) Bisag among ipaambit sa uban ang among pagtuo bahin sa Easter kon pangutan-on, amo usab nga gitahod ang katungod sa matag usa nga modesisyon bahin niini.—1 Pedro 3:15.