Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili man Moapil sa Gubat?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili man Moapil sa Gubat?

 Ang mga Saksi ni Jehova dili moapil sa gubat tungod sa mosunod nga mga rason:

  1.   Pagkamasinugtanon ngadto sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga alagad sa Diyos ‘magasalsal sa ilang mga espada aron mahimong mga punta sa daro’ ug dili na sila ‘makakat-on pa sa gubat.’—Isaias 2:4.

  2.   Pagkamasinugtanon kang Jesus. Giingnan ni Jesus si apostol Pedro: “Ibalik ang imong espada sa sakoban niini, kay ang tanang mogamit sa espada mamatay pinaagi sa espada.” (Mateo 26:52) Busa gipakita ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod dili mogamit ug mga hinagiban sa gubat.

     Ang mga tinun-an ni Jesus nagtuman sa iyang sugo nga sila kinahanglang “dili bahin sa kalibotan” pinaagi sa pagpabiling neyutral sa politika. (Juan 17:16) Dili sila moprotesta batok sa mga kalihokan sa militar o mobabag niadtong gustong magsundalo.

  3.   Gugma alang sa uban. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “maghigugmaay sa usag usa.” (Juan 13:34, 35) Busa sila mahimong bahin sa tibuok-kalibotang panag-igsoonay diin walay makiggubat sa iyang igsoon.—1 Juan 3:10-12.

  4.   Panig-ingnan sa unang mga Kristohanon. Ang Encyclopedia of Religion and War miingon: “Ang unang mga sumusunod ni Jesus wala makigbahin sa gubat ug wala magsundalo,” nga nag-isip niining mga buhata ingong “supak sa prinsipyo ni Jesus maylabot sa gugma ug sa sugo nga higugmaon ang kaaway.” Sa susama, ang German nga teologo nga si Peter Meinhold miingon bahin niadtong unang mga tinun-an ni Jesus: “Ang pagka-Kristohanon ug pagkasundalo giisip nga magkasumpaki.”

Natabang sa komunidad

 Ang mga Saksi ni Jehova maoy mapuslanong mga membro sa katilingban ug dili hulga sa seguridad sa mga nasod nga ilang gipuy-an. Among gitahod ang awtoridad sa gobyerno, nga nahiuyon niini nga mga sugo sa Bibliya:

  •   “Magpasakop ang tanang kalag sa labaw nga mga awtoridad.”—Roma 13:1.

  •   “Ibayad ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.”—Mateo 22:21.

 Busa, kami mosunod sa balaod, mobayad sa among buhis, ug mokooperar sa mga paningkamot sa gobyerno nga makahatag ug kaayohan sa mga lungsoranon.