Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Nagpabiling Neyutral sa Politika?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Nagpabiling Neyutral sa Politika?

 Ang mga Saksi ni Jehova nagpabiling neyutral sa politika tungod sa gitudlo sa Bibliya. Kami dili mangombinsir ug mga politiko, mobotar, mokandidato, o moprotesta batok sa gobyerno. Nagtuo mi nga may lig-ong rason ang Bibliya bahin niini.

  •   Among gisunod ang ehemplo ni Jesus. Siya wala modawat ug posisyon sa politika. (Juan 6:15) Iyang gitudloan ang iyang mga sumusunod nga sila “dili bahin sa kalibotan” ug gitin-aw kanila nga dili sila angayng modapig sa mga isyu sa politika.—Juan 17:14, 16; 18:36; Marcos 12:13-17.

  •   Kami maunongon sa Gingharian sa Diyos. Kini ang gitumong ni Jesus dihang siya miingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta.” (Mateo 24:14) Ingong mga representante sa Gingharian sa Diyos nga gisugo sa pagpahibalo sa pag-abot niini, kami nagpabiling neyutral sa politikal nga mga kalihokan sa tanang nasod, apil sa lugar nga among gipuy-an.—2 Corinto 5:20; Efeso 6:20.

  •   Kay neyutral mi, maestorya namo sa mga tawong lainlaig baroganan sa politika ang bahin sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Pinaagig pulong ug buhat, among gipakita nga misalig mi sa Gingharian sa Diyos sa pagsulbad sa mga problema sa kalibotan.—Salmo 56:11.

  •   Kay wala miy gidapigan sa politika, kami nagkahiusa ug may internasyonal nga panag-igsoonay. (Colosas 3:14; 1 Pedro 2:17) Sa kasukwahi, ang mga relihiyon nga nag-apil-apil sa politika wala makapahiusa sa ilang mga membro.—1 Corinto 1:10.

 Nagtahod sa gobyerno. Bisag dili mi mag-apil-apil sa politika, among gitahod ang awtoridad sa gobyerno sa nasod diin kami nagpuyo. Nahiuyon kini sa sugo sa Bibliya: ‘Magpasakop ang tanan sa labaw nga mga awtoridad.’ (Roma 13:1) Kami nagsunod sa balaod, nagbayad ug buluhisan, ug nakigkooperar sa mga proyekto sa gobyerno para sa kaayohan sa mga molupyo niini. Imbes mag-apil-apil sa mga paningkamot sa pagpahugno sa gobyerno, among gisunod ang awhag sa Bibliya nga iampo ang ‘mga hari ug tanan nga anaa sa hataas nga katungdanan,’ ilabina dihang mohimo silag mga desisyon nga makaapektar sa among kagawasan sa pagsimba. —1 Timoteo 2:1, 2.

 Gitahod sab namo ang katungod sa uban nga modesisyon bahin sa politika. Pananglitan, dili mi magsamoksamok sa mga eleksiyon o manghilabot niadtong gustong mobotar.

 Bag-o ra ba ning among neyutral nga baroganan? Dili. Kini sab ang baroganan sa mga apostoles ug sa unang mga Kristohanon bahin sa politika. Matod sa librong Beyond Good Intentions: “Bisag nagtuo nga obligado silang motahod sa awtoridad, ang unang mga Kristohanon nagtuo nga dili sila angayng moapil sa politika.” Ang librong On the Road to Civilization miingon sab nga ang unang mga Kristohanon “dili modawat ug posisyon sa politika.”

 Hulga ba sa seguridad sa nasod ang among pagkaneyutral sa politika? Dili. Gusto namog kalinaw maong dili angayng mabalaka ang gobyerno. Bahin sa among neyutral nga baroganan, ang National Academy of Sciences sa Ukraine niadtong 2001 mireport: “Daghan tingali karon ang maglagot sa baroganan sa mga Saksi ni Jehova; kini ang rason nga giakusahan sila kaniadto sa mga rehimeng Nazi ug Komunista.” Apan bisag gipig-otan sa gobyernong Soviet, ang mga Saksi “nagpabiling masinugtanong mga molupyo. Sila matinud-anon ug kugihang nagtrabaho sa kaumahan ug mga pabrika ug dili hulga sa rehimeng Komunista.” Karon usab, ang mga pagtulon-an ug kalihokan sa mga Saksi ni Jehova dili “hulga sa seguridad ug integridad sa bisan asang nasod,” paghinapos sa report.