Laktaw ngadto sa video

Nagtuo ba Kang Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Nagtuo ba Kang Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Oo. Nagtuo mi kang Jesus, kinsa miingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Nagtuo mi nga si Jesus mianhi sa yuta gikan sa langit sa paghatag sa iyang hingpit nga tawhanong kinabuhi ingong halad lukat. (Mateo 20:28) Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, kadtong magpakitag pagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan. (Juan 3:16) Nagtuo usab kami nga si Jesus nagmando na ingong Hari sa Gingharian sa Diyos sa langit, nga hapit nang magpatunghag kalinaw sa tibuok yuta. (Pinadayag 11:15) Apan, nagtuo usab kami sa giingon ni Jesus: “Ang Amahan labaw pa kay kanako.” (Juan 14:28) Busa wala mi magsimba kang Jesus, ug wala mi magtuo nga siya ang Labing Gamhanan nga Diyos.