Laktaw ngadto sa video

Nganong Wala Tawga sa mga Saksi ni Jehova ug Simbahan ang Ilang Tigomanan?

Nganong Wala Tawga sa mga Saksi ni Jehova ug Simbahan ang Ilang Tigomanan?

Sa Bibliya, ang Gregong termino nga usahay gihubad ug “simbahan” nagtumong sa usa ka grupo sa mga magsisimba, dili sa tinukod nga ilang gitigoman.

Matikdi kini nga pananglitan: Dihang si apostol Pablo misulat sa mga Kristohanon sa Roma, siya nangomosta sa magtiayong si Aquila ug Priscila ug midugang: “Komostaha ang simbahan nga nagtigom sa ilang balay.” (Roma 16:5, Contemporary English Version) Si Pablo wala mangomosta sa usa ka tinukod, apan sa mga tawo—ang kongregasyon nga nagtigom sa maong balay. *

Busa imbes tawgon ug simbahan ang among tigomanan, among gigamit ang terminong “Kingdom Hall.”

Nganong “Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses” man?

Kini nga termino haom tungod sa pipila ka rason:

  • Ang tinukod maoy usa ka hall, o tigomanan.

  • Kami magtigom dinhi aron sa pagsimba kang Jehova, ang Diyos diha sa Bibliya, ug sa pagsaksi, o pagpamatuod bahin kaniya.—Salmo 83:18; Isaias 43:12.

  • Kami magtigom usab aron mokat-on bahin sa Gingharian sa Diyos, nga maoy kanunayng hisgotan ni Jesus.—Mateo 6:9, 10; 24:14; Lucas 4:43.

Amo kang gidapit sa pag-adto sa Kingdom Hall nga duol sa inyo ug susiha kon sa unsang paagi gidumala sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga tigom.

^ par. 2 Ang susamang ekspresyon makita sa 1 Corinto 16:19; Colosas 4:15; ug Filemon 2.