Laktaw ngadto sa video

Nganong Dili man Magpaabonog Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Nganong Dili man Magpaabonog Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Komon nga sayop nga mga ideya

 Dili tinuod: Ang mga Saksi ni Jehova dili magpatambal kay wala silay salig sa doktor.

 Tinuod: Kami nagtinguha sa kinamaayohang paagi sa pagtambal alang namo ug sa among mga pamilya. Kon masakit mi, mokonsulta mi sa mga doktor nga may kahanas sa pagtambal ug pag-opera nga dili moabonog dugo. Gipabilhan namo ang mga pag-uswag diha sa natad sa medisina. Gani, ang mga paagi sa pagtambal nga dili mogamit ug dugo nga giugmad aron tabangan ang mga pasyenteng Saksi gigamit na karon aron makabenepisyo ang tanan diha sa komunidad. Diha sa daghang nasod, ang mga pasyente makapili na karon nga malikayan ang mga risgo sa pag-abonog dugo, sama sa mga sakit nga dala sa dugo, reaksiyon sa immune system, ug sipyat sa mga doktor.

 Dili tinuod: Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga ang mga sakit milagrosong maayo pinaagig pagtuo.

 Tinuod: Wala miy faith healing.

 Dili tinuod: Dako kaayog gasto kon dili magpaabonog dugo.

 Tinuod: Makadaginot ka sa mga paagi sa pagtambal nga dili mogamit ug dugo. a

 Dili tinuod: Daghang Saksi, lakip sa mga bata, ang nangamatay matag tuig kay wala magpaabonog dugo.

 Tinuod: Walay basehanan ang maong pangangkon. Ang mga siruhano kanunayng naghimog komplikadong mga proseso sama sa heart operation, orthopedic surgery, ug organ transplant nga dili mogamit ug dugo. b Ang mga pasyente, lakip na ang mga bata, nga wala magpaabonog dugo sagad mas daling maulian kay niadtong nagpaabono. c Bisan unsa pa man, walay makagarantiya nga ang usa ka pasyente mamatay kay wala magpaabonog dugo o mabuhi kay nagpaabono.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova dili magpaabonog dugo?

 Kini maoy relihiyosong isyu ug dili medikal. Ang Bag-o ug Daang Tugon tin-awng nagsugo kanato nga ayran ang dugo. (Genesis 9:4; Levitico 17:10; Deuteronomio 12:23; Buhat 15:28, 29) Dugang pa, sa panglantaw sa Diyos ang dugo nagrepresentar sa kinabuhi. (Levitico 17:14) Busa dili mi magpaabonog dugo agig pagsugot sa Diyos ug pagtahod usab kaniya ingong Maghahatag sa kinabuhi.

Nausab nga panglantaw

Ang komplikadong mga operasyon mahimong molampos bisag walay pag-abonog dugo

 Kaniadto, ang kadaghanan sa mga doktor nagtuo nga usa ka paghinobra, paghikog pa gani, ang mga pamaagi nga dili mogamit ug dugo, nga gitawag usab ug bloodless medicine. Apan nausab kini sa di pa dugayng katuigan. Pananglitan, sa 2004, ang usa ka artikulo sa usa ka magasin bahin sa medikal nga edukasyon nag-ingon nga “daghan sa pamaagi nga giugmad para sa mga pasyenteng Saksi ni Jehova mao nay gamiton sa umaabot nga katuigan.” d Sa 2010, ang usa ka artikulo sa magasing Heart, Lung and Circulation miingon nga ang “pag-opera nga dili mogamit ug dugo” kinahanglang himoon dili lang sa mga Saksi ni Jehova kondili sa tanang pasyente usab nga operahan.

 Linibo ka doktor sa tibuok kalibotan ang naggamit karon ug mga blood-conservation technique sa paghimog komplikadong mga operasyon nga dili mogamit ug dugo. Ang maong mga kapuli sa pag-abonog dugo gigamit bisan diha sa kabos nga mga nasod ug maoy gihangyo sa daghang pasyente nga dili Saksi ni Jehova.

a Tan-awa ang Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

b Tan-awa ang The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, pp. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; ug ang Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

c Tan-awa ang The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; ug ang Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, page 39.