Laktaw ngadto sa video

Nganong Sangyawan man sa mga Saksi ni Jehova ang mga Tawo nga Duna nay Relihiyon?

Nganong Sangyawan man sa mga Saksi ni Jehova ang mga Tawo nga Duna nay Relihiyon?

 Among nakita nga daghang tawo nga duna nay relihiyon interesadong makig-estorya bahin sa Bibliya. Siyempre, gitahod namo ang tinuohan sa uban, ug dili namo ipugos ang among mensahe kanila.

 Dihang maghisgot ug relihiyon, maningkamot mi sa pagpadapat sa tambag sa Bibliya nga magpakitag “kalumo sa buot” ug “halawom nga pagtahod.” (1 Pedro 3:15) Nahibalo mi nga ang uban dili modawat sa among mensahe. (Mateo 10:14) Apan, mahibalo lang mi kon unsay ilang sanong dihang moduaw na mi nila. Mahimo pong mausab ang kahimtang sa tawo.

 Pananglitan, sa among pagduaw basig puliki siya ug dili moatubang, apan sa sunod higayon basig makig-estorya na siya. Ug tingali may motungha nga mga problema o kahimtang nga tungod niana mainteres ang mga tawo sa mensahe sa Bibliya. Busa maningkamot ming makig-estorya pag-usab sa mga tawo sa laing higayon.