Laktaw ngadto sa video

Ang Tuyo ba sa mga Saksi ni Jehova sa Pagsangyaw Maoy Aron Sila Maluwas?

Ang Tuyo ba sa mga Saksi ni Jehova sa Pagsangyaw Maoy Aron Sila Maluwas?

 Dili. Kami regular nga nagsangyaw sa balay ug balay, apan wala kami magtuo nga maluwas mi pinaagig pagsangyaw. (Efeso 2:8) Ngano?

 Hunahunaa: Pananglitan dunay buotang tawo nga nanaad nga mohatag ug mahalong gasa sa tanan nga moadto sa usa ka lugar sa iyang gitakdang petsa. Kon nagtuo ka sa saad nianang tawhana, dili ba mosunod ka sa iyang giingon? Siyempre! Tingali imo sab kanang ibalita sa imong mga higala ug mga paryente aron sila makadawat pod ug gasa. Bisan pa niana, ang gasa madawat nimo dili tungod kay misunod ka sa iyang giingon, kondili tungod kay gusto gyod niya nga hatagan kag gasa.

 Sa samang paagi, ang mga Saksi ni Jehova nagtuo sa saad sa Diyos nga kinabuhing walay kataposan para sa tanan nga mosunod kaniya. (Roma 6:23) Nagpaambit kami sa among pagtuo ngadto sa uban aron sila usab makadawat sa mga saad sa Diyos. Apan wala kami magtuo nga maluwas mi pinaagi sa among pagsangyaw. (Roma 1:17; 3:28) Sa pagkatinuod, bisag unsa pay atong himoon, dili gayod kita mahimong takos sa pagdawat niining talagsaong gasa sa Diyos. “Kita iyang giluwas tungod sa iyang kaluoy, ug dili tungod sa maayong mga butang nga atong nahimo.”—Tito 3:5, Contemporary English Version.