Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Magsaulog sa Pipila ka Selebrasyon?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Magsaulog sa Pipila ka Selebrasyon?

 Giunsa pagkahibalo sa mga Saksi ni Jehova nga ang usa ka selebrasyon dalawaton sa Diyos?

Sa dili pa modesisyon ang mga Saksi ni Jehova kon saulogon ba nila ang usa ka selebrasyon, susihon una nila kon uyon ba kana sa Bibliya. Ang ubang selebrasyon klarong nagsupak sa mga kamatuoran sa Bibliya. Busa ang mga Saksi ni Jehova dili makigbahin niana. Kon bahin sa ubang selebrasyon, ang matag Saksi nay mohimog kaugalingong desisyon, pero paneguroon nila nga ilang “mahuptan ang hinlong konsensiya atubangan sa Diyos ug sa mga tawo.”​—Buhat 24:16.

Niay pipila ka pangutana nga pamalandongon sa mga Saksi ni Jehova sa dili pa sila modesisyon kon saulogon ba nila ang usa ka selebrasyon. *

 • Kini ba nga selebrasyon gibase sa pagtulon-an nga supak sa Bibliya?

  Prinsipyo sa Bibliya: “‘Gula mo gikan sa ilang taliwala, ug ilain ang inyong kaugalingon,’ miingon si Jehova, ‘ug hunong na sa paghikap sa hugawng butang.’”​—2 Corinto 6:15-17.

  Aron ilang malain ang ilang kaugalingon gikan sa mga hugawng pagtulon-an, sa ato pa mga pagtulon-an nga supak sa gitudlo sa Bibliya, ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog sa mga matang sa selebrasyon nga hisgotan sa mosunod.

  Mga selebrasyon nga gibase sa pagtuo o pagsimba sa ubang mga diyos. Si Jesus miingon: “Si Jehova nga imong Diyos ang angay nimong simbahon, ug siya lamang ang angay nimong hatagag sagradong pag-alagad.” (Mateo 4:10) Ingong pagsunod niana, ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog ug Pasko, Easter, o May Day, kay kini nga mga selebrasyon gibase sa pagsimba sa ubang mga diyos ug dili sa pagsimba kang Jehova. Dugang pa, ang mga Saksi ni Jehova dili makigbahin sa mosunod nga mga selebrasyon.

  • Kwanzaa. Ang pulong Kwanzaa “naggikan sa Swahili nga mga pulong nga matunda ya kwanza, nga nagpasabot ug ‘unang mga bunga,’ ug [kini] nagpaila nga ang maong selebrasyon naggikan sa unang mga selebrasyon sa pagpangani nga narekord sa kasaysayan sa Africa.” (Encyclopedia of Black Studies) Bisag wala isipa sa uban nga relihiyosong selebrasyon ang Kwanzaa, ang Encyclopedia of African Religion nagtandi niini sa mga pista sa pagpangani didto sa Africa. Panahon niini nga mga pista, ang mga tawo maghalad sa unang mga bunga ngadto “sa mga diyos ug sa mga katigulangan ingong pagpasalamat kanila.” Kini midugang nga ang Kwanzaa, nga usa ka African American nga selebrasyon, gibase sa maong mga pista.

   Kwanzaa

  • Mid-Autumn Festival. Usa kini ka “pista sa pagpasidungog sa diyosa sa bulan.” (Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary) Naglakip kini sa usa ka rituwal nga sa Chinese gitawag ug kowtow, diin “ang mga babaye sa panimalay moyukbo sa diyosa.”​—Religions of the World​—A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices.

  • Nauruz (Nowruz). “Kini nga pista naggikan sa relihiyong Zoroastrianism ug usa sa labing balaan nga adlaw sa ilang kalendaryo . . . Ang Espiritu sa Kaudtohon nga gitawag nilag [Rapithwin], napugos sa pagtago panahon sa tingtugnaw tungod sa Espiritu sa Tingtugnaw, busa ilang ginasaulog ang pagbalik niini sa udto sa adlaw sa Nowruz sumala sa Zoroastrian nga tradisyon.”​—United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

  • Shab-e Yalda. Kini nga selebrasyon panahon sa winter solstice “konektado gyod sa pagsimba kang Mithra,” ang diyos sa kahayag, sumala sa librong Sufism in the Secret History of Persia. Gituohan sab nga kini nga selebrasyon konektado sa pagsimba sa Romano ug Gregong mga diyos sa adlaw. *

  • Thanksgiving. Sama sa Kwanzaa, kini nga selebrasyon naggikan sa karaang mga selebrasyon sa pagpangani nga nagpasidungog sa lainlaing diyos. Sa paglabay sa panahon, “kining karaang mga tradisyon gisagop sa Kristohanong mga relihiyon.”​—A Great and Godly Adventure​—The Pilgrims and the Myth of the First Thanksgiving.

  Mga selebrasyon nga gibase sa mga patuotuo o sa pagtuo sa suwerte. Ang Bibliya nag-ingon nga kadtong “nag-andam ug lamesa alang sa diyos sa Suwerte” nalakip “niadtong mga mitalikod kang Jehova.” (Isaias 65:11) Busa ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog sa mosunod nga mga selebrasyon:

  • Ivan Kupala. “Gituohan sa kadaghanan nga sa adlaw sa Ivan Kupala, ang kinaiyahan mopatunghag mahikanhong gahom, nga mabatonan kon ang usa isog ug suwerte,” nag-ingon ang librong The A to Z of Belarus. Sa sinugdan, usa kini ka paganong selebrasyon nga nagsaulog sa summer solstice. Pero sumala pa sa Encyclopedia of Contemporary Russian Culture, human makombertir ang mga pagano “ang maong paganong selebrasyon nahimong bahin sa selebrasyon nga gisaulog sa Simbahan para kang Juan nga Tigbawtismo.”

  • Lunar New Year (Chinese New Year o Korean New Year). “Niining panahona ilabinang gihunahuna sa mga pamilya, mga higala, ug mga paryente ang pagbuhat sa mga butang nga magdala nilag suwerte, ang pagpasidungog sa mga diyos ug espiritu, ug ang pagpanghinaot nga moasenso sila sa maong tuig.” (Mooncakes and Hungry Ghosts​—Festivals of China) Ang Korean New Year sab “naglakip sa pagsimba sa mga katigulangan, mga rituwal nga maghingilin sa daotang mga espiritu ug magdalag suwerte sa Bag-ong Tuig, ug mga pagpanag-an aron mahibaloan kon unsay mahitabo sa Bag-ong Tuig.”​—Encyclopedia of New Year’s Holidays Worldwide.

   Chinese New Year

  Mga selebrasyon nga gibase sa ideya nga ang kalag dili mamatay. Ang Bibliya klarong nag-ingon nga ang kalag mamatay. (Ezequiel 18:4) Busa ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog sa mosunod nga mga selebrasyon, nga nagsuportar sa ideya nga ang kalag dili mamatay:

  • Kalagkalag (Adlaw sa mga Patay). Adlaw kini sa “paghinumdom niadtong mga namatay,” nag-ingon ang New Catholic Encyclopedia. “Niadtong Middle Ages, gituohan sa kadaghanan nga ang mga kalag nga tua sa purgatoryo magpakita ingong mga multo, ungo, baki, ug uban pa, sa mga nakasala nila sa buhi pa sila.”

  • Qingming Festival (Ch’ing Ming) ug Hungry Ghost Festival. Kining duha ka pista gisaulog sa pagpasidungog sa mga katigulangan. Ang librong Celebrating Life Customs Around the World​—From Baby Showers to Funerals nag-ingon nga panahon sa Ch’ing Ming, “sunogon ang pagkaon, ilimnon, ug mga papel nga kuwarta aron maseguro nga ang mga patay dili gutmon o uhawon o kaha mahutdan ug kuwarta.” Dugang pa, ang libro nag-ingon nga “panahon sa Hungry Ghost Month, ilabina gyod sa gabii nga takdol ang bulan, [ang mga nagsaulog nagtuo] nga kusog kaayo ang koneksiyon tali sa mga buhi ug sa mga patay, mao nga importante nga ilang pahimut-an ang mga patay ug pasidunggan ang mga katigulangan.”

  • Chuseok. Sumala pa sa The Korean Tradition of Religion, Society, and Ethics, kini nga pista naglakip sa “paghalad ug pagkaon ug bino ngadto sa mga kalag sa patay.” Ang mao nga mga halad gibase sa “pagtuo nga ang kalag magpadayong buhi inigkamatay sa lawas.”

  Mga selebrasyon nga konektado sa espiritismo. Ang Bibliya nag-ingon: “Bisan kinsa ninyo nga . . . manag-an, maghimog salamangka, mangitag mga tilimad-on, mamarang, manglamat, mangonsultag espiritista o mananag-an, o magpakisayod sa mga patay . . . gidumtan ni Jehova.” (Deuteronomio 18:10-12) Aron malikayan ang espiritismo​—lakip na ang astrolohiya (usa ka matang sa pagpanag-an)—​ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog ug Halloween ug sa mosunod nga mga selebrasyon:

  • Sinhala ug Tamil New Year. “Ang tradisyonal nga mga rituwal niini nga selebrasyon . . . naglakip sa pagbuhat sa pipila ka kalihokan sa espesipikong mga panahon nga matod pa sa mga astrologo magdalag suwerte.”​—Encyclopedia of Sri Lanka.

  • Songkran. Ang ngalan niini nga selebrasyon sa Asia “gikuha gikan sa Sanskrit nga pulong . . . nga nagkahulogang ‘paglihok’ o ‘pagbag-o’, ug [kini nga pista] nagtimaan sa lihok sa adlaw ngadto sa konstelasyon sa Aries, nga bahin sa zodiac.”​—Food, Feasts, and Faith​—An Encyclopedia of Food Culture in World Religions.

  Mga selebrasyon nga bahin sa Moisesnong Balaod, nga natapos dihang namatay si Jesus. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang Kristo mao ang kataposan sa Balaod.” (Roma 10:4) Ang mga Kristohanon makabenepisyo gihapon sa mga prinsipyo sa Moisesnong Balaod nga gihatag ngadto sa karaang Israel. Apan dili sila magsaulog sa mga selebrasyon niini, ilabina kadtong mga selebrasyon nga may dakong katumanan sa Mesiyas, kinsa gituohan sa mga Kristohanon nga miabot na. Ang Bibliya nag-ingon: “Kanang mga butanga maoy anino sa mga butang nga moabot, apan ang katinuoran iya sa Kristo.” (Colosas 2:17) Tungod niana, ug tungod sa pipila ka dili kasulatanhong mga kostumbre nga nalakip niini nga mga selebrasyon, ang mga mosunod nga mga selebrasyon wala gisaulog sa mga Saksi ni Jehova:

  • Hanukkah. Kini nga kasaulogan maoy paghandom sa pagpahinungod pag-usab sa Hudiyohanong templo sa Jerusalem. Pero ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus nahimong Hataas nga Saserdote sa “mas labaw ug mas hingpit nga tolda [o, templo] nga dili hinimo sa kamot sa tawo ug wala magbarog dinhi sa yuta.” (Hebreohanon 9:11) Alang sa mga Kristohanon, gipulihan sa maong simbolikal nga templo ang pisikal nga templo sa Jerusalem.

  • Rosh Hashanah. Kini ang unang adlaw sa Hudiyohanong tuig. Sa karaang panahon, kini nga kasaulogan naglakip sa linaing mga halad ngadto sa Diyos. (Numeros 29:1-6) Pero ingong Mesiyas, gipahunong ni Jesu-Kristo “ang paghalad ug ang pagtanyag ug gasa,” ug busa sa panglantaw sa Diyos wala na kanay kapuslanan.​—Daniel 9:26, 27.

 • Kini ba nga selebrasyon nagpasiugdag interfaith?

  Prinsipyo sa Bibliya: “Duna bay panag-ambitay ang magtutuo ug dili magtutuo? Ug duna bay panag-uyon ang templo sa Diyos ug ang mga idolo?”​—2 Corinto 6:15-17.

  Bisan tuod ug ang mga Saksi ni Jehova naningkamot nga makabaton ug maayong relasyon sa ilang mga silingan ug nagtahod sa katungod sa matag tawo sa pagpili kon unsay tuohan, ilang likayan ang mga selebrasyon nga nagpasiugdag interfaith sama sa hisgotan sa mosunod.

  Mga selebrasyon alang sa usa ka relihiyosong persona o mga panghitabo nga nagdasig niadtong lainlaig tinuohan nga mag-uban sa pagsimba. Dihang gigiyahan sa Diyos ang iyang katawhan kaniadto ngadto sa usa ka dapit diin ang mga tawo lahi ug tinuohan, siya nagsugo kanila: “Dili mo maghimog pakigsaad uban kanila o sa ilang mga diyos. . . . Kon moalagad mo sa ilang mga diyos, mahimo gayod kining lit-ag kaninyo.” (Exodo 23:32, 33) Busa ang mga Saksi ni Jehova dili makigbahin sa mga selebrasyon sama sa mosunod.

  • Loy Krathong. Panahon niini nga pista sa Thailand, “ang mga tawo maghimog yahong gamit ang mga dahon, butangan kinig mga kandila o insenso, ug dayon ipaanod kini. Gituohan nga kini nga mga yahong ang magdala palayo sa demalas. Kini nga pista maoy paghandom sa balaang tunob ni Budha.”​—Encyclopedia of Buddhism.

  • National Repentance Day. Kadtong nakigbahin niini nga selebrasyon “uyon sa pangunang mga pagtulon-an sa Kristohanong pagtuo,” matod pa sa usa ka opisyal sa gobyerno nga gikutlo sa The National, usa ka mantalaan sa Papua New Guinea. Siya miingon nga kini nga selebrasyon makatabang sa pagpasiugda sa Kristohanong mga prinsipyo sa nasod.

  • Vesak. “Kini ang pinakabalaan sa tanang selebrasyon sa mga Budhista, nga nagsaulog sa adlawng natawhan, kalamdagan, ug kamatayon ni Budha, o sa iyang pagkab-ot sa Nirvana.”​—Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary.

   Vesak

  Mga selebrasyon nga gibase sa mga tradisyon nga wala gitudlo sa Bibliya. Si Jesus miingon sa mga lider sa relihiyon: “Gihimo ninyong walay pulos ang pulong sa Diyos tungod sa inyong tradisyon.” Siya dugang miingon nga walay kapuslanan ang ilang pagsimba kay “ang mga sugo sa mga tawo gitudlo nila ingong doktrina.” (Mateo 15:6, 9) Gisunod sa mga Saksi ni Jehova ang maong pasidaan busa dunay daghang relihiyosong selebrasyon nga wala nila sauloga.

  • Epipanya (Pangilin sa Tulo ka Hari, Timkat, o Los Reyes Magos). Ang mga nagsaulog niini naghandom sa pagduaw sa mga astrologo kang Jesus o sa pagbawtismo kang Jesus. Niini nga pista, gihimong Kristohanong selebrasyon ang “pipila ka paganong pista sa tingpamulak nga nagpasidungog sa mga diyos sa mga suba [ug mga sapa].” (The Christmas Encyclopedia) Ang Timkat, nga susama niini nga selebrasyon, maoy usa sab ka pista nga “gibase sa tradisyon.”​—Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World.

  • Pista sa Asuncion sa Birheng Maria. Kini nga pista gibase sa pagtulon-an nga mikayab ang inahan ni Jesus ngadto sa langit uban sa iyang pisikal nga lawas. “Kini nga pagtulon-an,” nag-ingon ang Religion and Society​—Encyclopedia of Fundamentalism, “wala tuohi sa unang mga Kristohanon ug dili sab mabasa diha sa Kasulatan.”

  • Pista sa Imaculada Concepcion. Ang Imaculada Concepcion o ang pagtuo nga hingpit si Maria sukad nga siya gipanamkon “wala itudlo sa Kasulatan . . . Pagtulon-an kini nga hinimo sa Simbahan.”​—New Catholic Encyclopedia.

  • Kuwaresma. Panahon kini sa pagpenitensiya ug pagpuasa, ug matod pa sa New Catholic Encyclopedia, nagsugod ni “niadtong ikaupat nga siglo,” kapig 200 ka tuig human nakompleto pagsulat ang Bibliya. Bahin sa unang adlaw sa Kuwaresma, ang encyclopedia nag-ingon nga sa Miyerkoles sa Badlis o Ash Wednesday, butangan sa mga pari ug krus ang agtang sa ilang membro gamit ang abo. Magsilbi kining pahinumdom nga sila angayng maghinulsol. Kini nga kostumbre gisagop sa Katolikong Simbahan niadtong 1091.

  • Meskel (o, Maskal). Kini nga pista sa Ethiopia nagsaulog sa “pagkakaplag sa Tinuod nga Krus (ang krus diin gilansang si Jesus), pinaagi sa pagdaob ug pagsayawsayaw libot sa daob,” nag-ingon ang Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World; ilaha ang naa sa parentesis. Pero ang mga Saksi ni Jehova wala maggamit ug krus sa ilang pagsimba.

 • Kini ba nga selebrasyon nagpasidungog ug tawo, organisasyon, o nasodnong simbolo?

  Prinsipyo sa Bibliya: “Kini ang giingon ni Jehova: ‘Tinunglo ang tawo nga sa mga tawo lang nagasalig, nga nagasalig sa kusog sa tawo, ug kansang kasingkasing mipahilayo kang Jehova.’”​—Jeremias 17:5.

  Bisan tuod ang mga Saksi ni Jehova mopahayag ug apresasyon sa uban ug moampo pa gani alang nila, sila dili makigbahin sa mga selebrasyon o kalihokan sama sa mosunod:

  Selebrasyon nga nagpasidungog sa usa ka magmamando o iladong tawo. Ang Bibliya nag-ingon: “Alang sa inyong kaayohan, hunong na sa pagsalig sa tawo, nga gininhawa lamang diha sa mga buho sa iyang ilong. Nganong hatagan man siyag pagtagad?” (Isaias 2:22) Busa, ingong pananglitan, ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog sa adlawng natawhan sa usa ka hari o rayna.

  Pagsaulog sa bandera sa nasod. Ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog ug Flag Day. Ngano? Tungod kay ang Bibliya nag-ingon: “Mga anak, pagbantay mo sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Ang ubang tawo karon wala mag-isip sa bandera ingong idolo, o usa ka butang nga ginasimba, apan ang historyanong si Carlton J. H. Hayes nagsulat: “Ang bandera mao ang pangunang simbolo sa nasyonalismo ug sentro sa pagsimba.”

  Mga selebrasyon nga nagpasidungog sa usa ka santo. Unsay nahitabo dihang ang usa ka mahinadlokon sa Diyos nga tawo miyukbo kang apostol Pedro? Ang Bibliya nag-ingon: “Gitindog siya ni Pedro, nga miingon: ‘Tindog; tawo ra sab ko.’” (Buhat 10:25, 26) Tungod kay wala gidawat ni Pedro o ni bisan kinsang apostol ang espesyal nga pasidungog o kaha pagsimba, ang mga Saksi ni Jehova dili makigbahin sa mga selebrasyon nga magpasidungog niadtong giisip nga santo, sama sa mosunod:

  • Todos Los Santos (o, All Saints’ Day). “Usa ka pista nga nagpasidungog sa tanang santo . . . Ang sinugdanan niini nga pista dili matino.”​—New Catholic Encyclopedia.

  • Pista sa Nuestra Señora de Guadalupe. Kini nga selebrasyon nagpasidungog “sa patron sa Mexico,” kinsa gituohan sa pipila nga mao si Maria, ang inahan ni Jesus. Gituohan sab nga siya milagrosong nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka pobreng mag-uuma niadtong 1531.​—The Greenwood Encyclopedia of Latino Literature.

   Pista sa Nuestra Señora de Guadalupe

  • Name Day. “Ang name day mao ang adlaw sa pista sa santo diin gikuha ang ngalan sa usa ka bata panahon sa iyang bunyag o panahon sa kompirmasyon,” nag-ingon ang librong Celebrating Life Customs Around the World​—From Baby Showers to Funerals. Kini midugang nga niining adlawa, ang mga tawo mohimog mga kalihokan nga nalangkit sa relihiyon.

  Mga kasaulogan alang sa mga kalihokan para sa kauswagan sa politika o katilingban. Ang Bibliya nag-ingon: “Mas maayong modangop kang Jehova kay sa mosalig sa mga tawo.” (Salmo 118:8, 9) Aron dili masaypan nga nagsalig sila sa tawo imbes sa Diyos alang sa kasulbaran sa mga problema sa kalibotan, ang mga Saksi ni Jehova dili moapil sa Youth Day o sa Women’s Day nga mga selebrasyon nga nagsuportar sa mga kalihokan sa politika o katilingban. Kini sab ang rason nga dili sila moapil sa Emancipation Day ug sa uban pang susamang selebrasyon. Sila naglaom nga sulbaron sa Gingharian sa Diyos ang mga problema sa pagpihigpihig ug pagkadili-patas.​—Roma 2:11; 8:21.

 • Gipasiugda ba sa maong selebrasyon nga ang usa ka nasod o etnikong grupo mas labaw kay sa uban?

  Prinsipyo sa Bibliya: “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga may kahadlok kaniya ug mobuhat kon unsay matarong dalawaton kaniya.”​—Buhat 10:34, 35.

  Gimahal sa daghang Saksi ni Jehova ang dapit diin sila naggikan, apan gilikayan nila ang mga selebrasyon nga nagpasidungog sa mga nasod o etnikong grupo sama sa mosunod:

  Mga selebrasyon nga nagpasidungog sa mga sundalo. Imbes magdasig ug gubat, giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod: “Padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa pag-ampo alang niadtong naglutos kaninyo.” (Mateo 5:44) Busa ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog ug mga selebrasyon nga nagpasidungog sa mga sundalo sama sa mosunod:

  • Anzac Day. “Ang Anzac nagkahulogang, Australian and New Zealand Army Corps,” ug “ang Anzac Day sa ulahi nahimong adlaw sa paghandom niadtong nangamatay sa gubat.”​—Historical Dictionary of Australia.

  • Veterans Day (Remembrance Day, Remembrance Sunday, o Memorial Day). Kini nga mga selebrasyon nagpasidungog sa “beterano nga mga sundalo ug niadtong nangamatay sa mga gubat sa ilang nasod.”​—Encyclopædia Britannica.

  Selebrasyon sa kasaysayan o kagawasan sa nasod. Si Jesus miingon bahin sa iyang mga sumusunod: “Sila dili bahin sa kalibotan, sama nga ako dili bahin sa kalibotan.” (Juan 17:16) Bisan pag interesadong mokat-on ang mga Saksi ni Jehova sa kasaysayan sa usa ka nasod, sila dili moapil sa mga selebrasyon sama sa mosunod:

  • Australia Day. Sumala sa Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, gihandom niini nga selebrasyon “ang adlaw sa 1788 dihang giisa sa mga sundalo sa England ang ilang bandera ug gideklarar ang Australia ingong bag-ong kolonya.”

  • Guy Fawkes Day. Kini maoy “adlaw sa nasodnong pagsaulog ug paghandom [sa] napakyas nga plano ni Guy Fawkes ug sa ubang Katoliko nga tigsuportar sa pagpatay kang Haring James I ug sa mga membro sa gobyerno sa England niadtong 1605.”​—A Dictionary of English Folklore.

  • Independence Day. Sa daghang kayutaan, kini maoy “adlaw nga ang mga tawo nagsaulog sa anibersaryo sa kagawasan sa ilang nasod gikan sa laing nasod.”​—Merriam-Webster’s Unabridged Dictionary.

 • Kini ba nga selebrasyon nalangkit sa pagpatuyang sa kaugalingon o imoral nga panggawi?

  Prinsipyo sa Bibliya: “Igo na tong panahon nga inyong gibuhat ang kabubut-on sa mga nasod dihang nagpadayon mo sa walay kaulaw nga paggawi, sa pagtinguha kon unsay daotan, sa pagpalabig inom, sa banha ug way pugong nga paglipaylipay, sa pagpalabwanayg inom, ug sa dulumtanang mga idolatriya.”​—1 Pedro 4:3.

  Agig pagsunod sa maong prinsipyo, ang mga Saksi ni Jehova naglikay sa mga selebrasyon nga inubanag pagpalabig inom, ug banha ug way pugong nga mga paglipaylipay. Ang mga Saksi ni Jehova malipay nga makig-uban sa ilang mga higala, ug may mga panahon nga moinom usab silag bino, pero kasarangan lang. Naningkamot sila sa pagsunod sa tambag sa Bibliya: “Kon kamo magkaon o mag-inom o magbuhat ug bisan unsa, himoa ang tanan alang sa kahimayaan sa Diyos.”​—1 Corinto 10:31.

  Busa ang mga Saksi ni Jehova dili moapil ug mga karnabal o ubang selebrasyon nga nagpasiugdag imoral nga panggawi nga gidumtan sa Bibliya. Kini naglakip sa pista sa mga Hudiyo nga Purim. Dugay nang gisaulog ang Purim ingong paghandom sa kaluwasan sa mga Hudiyo niadtong ikalimang siglo B.C.E., pero karon “ikaingon nga kini ang bersiyon sa mga Hudiyo sa Mardi Gras o Carnival,” miingon ang librong Essential Judaism. Ang pagsaulog niini “naglakip sa pagsul-ob ug kostiyum (sagad ang mga lalaki magsul-ob ug mga sinina nga pangbabaye), mapatuyangong panggawi, pagpalabig inom, ug pagbanhabanha.”

 Gimahal ba gihapon sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga pamilya bisan tuod ug dili sila magsaulog sa pipila ka selebrasyon?

Oo. Ang Bibliya nagtudlo nga angayng mahalon ug tahoron ang tanang membro sa pamilya, bisan unsa pa may ilang relihiyon. (1 Pedro 3:1, 2, 7) Siyempre, dihang dili na magsaulog ang usa ka Saksi ni Jehova sa ubang selebrasyon, ang uban niyang paryente basig masuko, malain, o mobating sinalikway. Busa daghang Saksi ni Jehova ang naningkamot nga ipabati ang ilang gugma sa ilang mga paryente, matinahorong ipatin-aw ang ilang desisyon, ug duawon sila sa ubang okasyon.

 Did-an ba sa mga Saksi ni Jehova ang uban sa pagsaulog sa pipila ka selebrasyon?

Dili. Nagtuo sila nga angayng mohimog kaugalingon desisyon ang matag usa. (Josue 24:15) Ang mga Saksi ni Jehova ‘nagpasidungog sa tanang klase sa tawo,’ bisag unsa pay ilang tinuohan.​—1 Pedro 2:17.

^ par. 2 Kini nga artikulo wala maghisgot sa tanang selebrasyon nga wala sauloga sa mga Saksi ni Jehova, ug wala sab kini maghisgot sa tanang prinsipyo sa Bibliya nga mahimong mapadapat sa matag selebrasyon.

^ par. 10 Mithra, Mithraism, Christmas Day & Yalda, ni K. E. Eduljee, panid 31-33.