Laktaw ngadto sa video

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova sa Edukasyon?

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova sa Edukasyon?

Ang among panglantaw sa edukasyon gibase sa mga prinsipyo sa Bibliya. Kada usa namo nagpagiya sa among nabansay sa Bibliya nga konsensiya kon unsaon pagpadapat ang mga diyosnong prinsipyo nga sama ining hisgotan sa ubos. *

 Importante ang edukasyon

Ang edukasyon makatabang nato nga maugmad ang “praktikal nga kaalam ug ang katakos sa panghunahuna,” mga hiyas nga gidayeg pag-ayo diha sa Bibliya. (Proverbio 2:10, 11; 3:21, 22) Dugang pa, giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga itudlo sa uban ang mga butang nga iyang gisugo. (Mateo 28:19, 20) Busa among ginadasig ug ginatabangan ang among mga isigkamagtutuo nga mokuhag maayong edukasyon, ug apil niana ang pagbasa, pagsulat, komunikasyon sa uban, * ug pagkat-on sa ubang relihiyon ug kultura.​—1 Corinto 9:20-22; 1 Timoteo 4:13.

Ang mga gobyerno sab nahibalo nga importante ang edukasyon ug ilang giobligar ang mga bata nga moeskuwela sa elementarya ug hayskul. Nagsunod mi niana nga balaod base niini nga sugo: “Ang matag tawo kinahanglang magpasakop sa labaw nga mga awtoridad,” o gobyerno. (Roma 13:1) Gawas pa, gidasig namo ang among mga anak nga magtarong ug eskuwela ug himoon ang ilang pinakamaayo, ug dili makontento nga igo lang makapasar. * Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama ra nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tawo.”​—Colosas 3:23, Maayong Balita Biblia.

Ang edukasyon makatabang nato sa pagtagana sa atong pamilya. Sumala sa Bibliya, “kon dunay dili magtagana sa iyang mga sakop, ilabina sa iyang panimalay, siya naglimod sa pagtuo ug mas daotan pa kay sa tawong walay pagtuo.” (1 Timoteo 5:8) Ang sekular nga edukasyon makatabang nato sa pagtuman sa atong hinatag sa Diyos nga responsibilidad nga suportahan ang atong pamilya. Ang The World Book Encyclopedia nag-ingon nga ang pangunang katuyoan sa edukasyon mao ang “pagtabang sa mga tawo nga mahimong mapuslanon nga mga lungsoranon . . . nga nagtrabaho para sa ekonomiya.” Ang tawong may kahanas ug saktog edukasyon mas dali ug mas seguradong makatagana sa iyang pamilya kay sa tawong walay kahanas ug dili saktog edukasyon.​—Proverbio 22:29.

Ang mga ginikanan makatabang sab sa ilang mga anak pinaagi sa pag-andam kanila para sa kinabuhing hamtong, ug ang pag-eskuwela importante kaayo aron maandam sila. (2 Corinto 12:14) Among gidasig ang mga ginikanan nga paeskuwelahon ang ilang mga anak bisag nagpuyo sila sa mga lugar diin ang edukasyon dili libre, lisod mabatonan, o sukwahi sa naandan sa kultura. * Naghatag sab mig praktikal nga mga sugyot kon unsay ikatabang sa mga ginikanan sa edukasyon sa ilang mga anak. *

 Angayng lantawon ang edukasyon sa balanseng paagi

Among gitimbangtimbang pag-ayo ang mga kapilian sa sekular nga edukasyon. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang inosente motuo sa tanan niyang madunggan, apan ang maalamon mamalandong sa matag lakang.” (Proverbio 14:15) Gipadapat namo ni nga prinsipyo pinaagi sa pagsusi sa mga kapiliang edukasyon inigkahumag hayskul, apil ang gasto ug pagkapraktikal sa matag usa niini. Pananglitan, ang bokasyonal nga edukasyon sagad praktikal, ug igoigo ra ang gikinahanglang panahon para niini.

Ang espirituwal nga edukasyon mas importante kay sa sekular nga edukasyon. Dili parehas sa sekular nga edukasyon, ang espirituwal nga edukasyon nga binase sa Bibliya nagtudlo sa makaluwas ug kinabuhi nga kahibalo bahin sa Diyos. (Juan 17:3) Kini nagtudlo sab bahin sa moral nga mga prinsipyo​—“kon unsay matarong ug hustisya ug matul-id, ang katibuk-ang dalan sa kon unsay maayo.” (Proverbio 2:9) Si apostol Pablo edukado nga tawo, ug ang iyang edukasyon ikakomparar sa pag-eskuwela sa unibersidad karon, pero iyang giila ang “pagkalabaw ug bili sa kahibalo kang Kristo Jesus.” (Filipos 3:8; Buhat 22:3) Karon, daghan sab ang mga Saksi nga taas ug edukasyon, pero nagtuo sila nga mas importante ang ilang espirituwal nga edukasyon. *

Ang espirituwal nga edukasyon nagtudlog maayong mga prinsipyo

 Ang taas nga edukasyon puwedeng moresultag moral ug espirituwal nga kapeligrohan

Ang usa ka panultihon sa Bibliya nag-ingon: “Ang tawong maalamon makakita sa kapeligrohan ug molikay niana.” (Proverbio 22:3) Ang mga Saksi ni Jehova naghunahuna nga ang kahimtang diha sa pipila ka unibersidad o sa ubang institusyon sa taas nga edukasyon puwedeng moresultag moral ug espirituwal nga kapeligrohan. Busa, daghang Saksi ang mipili nga dili ibutang ang ilang kaugalingon o ang ilang mga anak sa maong kahimtang. Naghunahuna sila nga sa maong mga dapit, sagad ginatudlo ang dili hustong panghunahuna sama sa:

 • Sayop nga ideya: Ang kuwarta makahatag ug kalipay ug seguridad

  Sagad ginatudlo nga kon taas kag edukasyon dako kag suweldo, mao nga nagkadaghang estudyante ang moeskuwela sa unibersidad aron madato. Ang uban nagtuo nga ang kuwarta makahatag nilag kalipay ug seguridad, pero gipakita sa Bibliya nga sayop nâ nga panghunahuna. (Ecclesiastes 5:10) Labaw pa niana, ang Bibliya nagtudlo sab nga “ang gugma sa kuwarta maoy gamot sa tanang klase sa makadaot nga butang” ug sagad moresulta sa pagkawala sa pagtuo. (1 Timoteo 6:10) Ang mga Saksi ni Jehova naningkamot nga dili malit-agan sa “pagkamalimbongon sa bahandi.”​—Mateo 13:22.

 • Sayop nga ideya: Angayng tinguhaon ang dungog nga mahatag sa taas nga edukasyon

  Pananglitan, si Nika Gilauri, nga kanhing prime minister sa Georgia, misulat bahin sa komon nga panghunahuna sa mga tawo sa ilang nasod. Miingon siya nga sa Georgia, ang mga tawo maobligar sa pagkuhag edukasyon sa unibersidad aron mahimong inila. Miingon pa gani siya: “[Sa una,] ang mga batan-on nga wala makaeskuwelag unibersidad nahimong kaulawan sa ilang pamilya.” * Sa kasukwahi, ang Bibliya nagpasidaan batok sa pagpaningkamot nga mahimong inila niining kalibotana. Giingnan ni Jesus ang mga lider sa relihiyon sa iyang panahon kinsa nagtinguha nga pasidunggan: “Unsaon man ninyo pagtuo kanako kon nagadawat mo ug himaya gikan sa usag usa?” (Juan 5:44) Diha sa unibersidad, grabe ang impluwensiya nga mahimong hambogiro, kinaiya nga gidumtan sa Diyos.​—Proverbio 6:16, 17; 1 Pedro 5:5.

 • Sayop nga ideya: Ang matag usa maoy magbuot kon unsay husto ug sayop

  Ang mga Saksi ni Jehova nagsunod sa sukdanan sa Diyos sa husto ug sayop. (Isaias 5:20) Pero sumala sa usa ka artikulo sa Journal of Alcohol and Drug Education, daghang estudyante ang “naghimog mga desisyon nga supak sa ilang nahibaloan nga husto ug sayop” * kay napresyur sa ubang estudyante diha sa mga unibersidad. Kini nga obserbasyon nahiuyon niini nga prinsipyo sa Bibliya: “Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.” (1 Corinto 15:33) Diha sa unibersidad, daghan ang naghimo ug nagdasig pa gani sa mga buhat nga gidumtan sa Diyos, sama sa paghuboghubog, paggamit ug droga, ug imoral nga pagpakigsekso.​—1 Corinto 6:9, 10; 2 Corinto 7:1.

 • Sayop nga ideya: Ang taas nga edukasyon mao ang kinamaayohang paagi sa pagpauswag sa kalibotan

  Nahibalo mi nga daghan ang nagkuhag taas nga edukasyon, dili aron madato, mainila, o magpahimulos sa daotang kalingawan, kondili aron pauswagon ang kaugalingon ug ang kalibotan. Maayo ni nga mga tumong, pero ang mga Saksi ni Jehova lahig gipili nga paagi. Sama ni Jesus, naghunahuna mi nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong paglaom para sa mas maayong kalibotan. (Mateo 6:9, 10) Pero wala mi basta magpaabot nga sulbaron sa Gingharian ang mga problema sa kalibotan. Sama ni Jesus, among gisangyaw “kining maayong balita sa Gingharian” sa tibuok kalibotan, nga nagtabang sa ginatos ka libo ka tawo kada tuig nga mouswag ang ilang kinabuhi. *​—Mateo 24:14.

^ par. 1 Ang mga batan-ong Saksi nga naa pa sa poder sa ilang ginikanan mosunod sa gusto sa ilang ginikanan bahin sa edukasyon basta dili ni supak sa mga balaod sa Diyos.​—Colosas 3:20.

^ par. 2 Aron mahimo nâ, nagpatik mi ug kapig 11 ka milyong kopya sa mga literatura nga nagtudlo sa pagbasa ug pagsulat, sama sa Apply Yourself to Reading and Writing. Naghimo sab mig libreng mga klase sa pagbasa ug pagsulat sa tibuok kalibotan sa 120 ka pinulongan. Sukad sa 2003 hangtod sa 2017, mga 70,000 ka tawo ang among natudloan.

^ par. 3 Tan-awa ang artikulong “Angay ba Kong Moundang ug Eskuwela?

^ par. 5 Pananglitan, among gidasig ang mga ginikanan nga paeskuwelahon ang ilang mga anak nga lalaki ug babaye. Tan-awa ang artikulong “Angay Bang Paeskuylahon ang Akong Anak?” sa Marso 15, 2003 nga isyu sa Ang Bantayanang Torre.

^ par. 7 Tan-awa ang jw.org sa seksiyong “Hunahuna sa Sinugdanan sa Kinabuhi.”

^ par. 12 Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004​—2012, panid 170.

^ par. 14 Tomo 61, Num. 1, Abril 2017, panid 72.

^ par. 16 Tan-awa ang jw.org sa seksiyong “Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi” para sa tinuod nga mga eksperyensiya nga nagpamatuod sa gahom sa Pulong sa Diyos ug sa mensahe sa Gingharian sa pagbag-o sa usa ka tawo.