Laktaw ngadto sa video

Duna bay Kaugalingong Bibliya ang mga Saksi ni Jehova?

Duna bay Kaugalingong Bibliya ang mga Saksi ni Jehova?

 Ang mga Saksi ni Jehova naggamit ug lainlaing hubad sa ilang pagtuon sa Bibliya. Apan mas gusto namong gamiton ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan, kon anaa kini sa usa ka pinulongan, kay kini naggamit sa ngalan sa Diyos, tukma, ug tin-aw.

  •   Paggamit sa ngalan sa Diyos. Ang ubang magpapatik ug Bibliya wala magpasidungog sa Awtor niini. Pananglitan, usa ka hubad sa Bibliya ang nagtala sa ngalan sa kapin sa 70 ka tawo nga may papel sa paggama niini. Apan sa maong Bibliya gitangtang ang ngalan sa Awtor, si Jehova nga Diyos!

     Sa kasukwahi, gipasig-uli sa Bag-ong Kalibotang Hubad ang balaang ngalan diha sa linibo ka teksto base sa orihinal nga sinulat, samtang ang komite nga naggama niini nga hubad wala magpaila.

  •   Katukma. Dili tanang hubad ang tukmang nagpadayag sa orihinal nga mensahe sa Bibliya. Pananglitan, usa ka Bibliya ang naghubad sa Mateo 7:13 niining paagiha: “Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impiyerno.” Apan sa orihinal nga teksto, ang termino nga gigamit maoy “kalaglagan,” dili “impiyerno.” Tingali gibutang sa mga maghuhubad ang pulong “impiyerno” kay sila nagtuo nga ang daotan pagasakiton hangtod sa hangtod diha sa impiyernong kalayo. Apan kini nga ideya wala itudlo sa Bibliya. Busa tukma ang giingon sa Bag-ong Kalibotang Hubad: “Sulod mo agi sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan padulong sa kalaglagan.”

  •   Katin-aw. Ang usa ka maayong hubad dili lang tukma kondili tin-aw usab ug sayong sabton. Tagda kini nga pananglitan. Sa Roma 12:11, ang Kristohanon nga si apostol Pablo migamit ug ekspresyon nga sa literal nagkahulogang “espiritu nga nagbukal.” Kay ang maong ekspresyon dili kaayo masabtan, gihubad kini sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa paaging sayon ra sabton. Kini nag-ingon nga ang mga Kristohanon kinahanglang “magmadasigon pinaagi sa balaang espiritu.”

 Gawas nga kini naggamit sa ngalan sa Diyos, tukma, ug tin-aw, ang Bag-ong Kalibotang Hubad gipanagtag nga libre. Tungod niana, minilyon ang makabasa sa Bibliya diha sa ilang pinulongan—bisan kadtong dili makapalit ug Bibliya.