Laktaw ngadto sa video

Ang mga Saksi ni Jehova Nagaapil ba ug Interfaith?

Ang mga Saksi ni Jehova Nagaapil ba ug Interfaith?

 Ingong mga Saksi ni Jehova, ganahan ming makighisgot bahin sa Bibliya ngadto sa mga tawo nga lainlaig relihiyon. Pero wala mi nagaapil ug interfaith, ang panag-uban sa mga tawong lainlaig relihiyon diha sa pagsimba. Gipakita sa Bibliya nga ang tinuod nga mga Kristohanon nagkaharmonya, ug dayag kini sa ilang panaghiusa sa pagtuo. (1 Corinto 1:10; Efeso 4:16; Filipos 2:2) Nagpasabot ni nga dili igo nga magkauyon lang sa kahinungdanon sa mga kinaiya sama sa gugma, kaluoy, ug pagpasaylo. Ang among gituohan gibase gyod sa tukmang kahibalo sa Bibliya, kay kon wala ni, walay kapuslanan ang among pagtuo.—Roma 10:2, 3.

 Sa Bibliya, ang pagpakig-uban sa mga tawong lainlaig relihiyon diha sa pagsimba gipakasama sa pagpayugo nga dili timbang. Kay dili timbang o balanse, makadaot ni sa pagtuo sa usa ka Kristohanon. (2 Corinto 6:14-17) Busa gipakita ni Jesus nga ang iyang mga tinun-an dili angayng moapil ug interfaith. (Mateo 12:30; Juan 14:6) Sa Balaod sab nga gihatag sa Diyos kang Moises, ang mga Israelitas gidid-an sa pagsimba kauban ang silingang mga nasod. (Exodo 34:11-14) Wala madugay, gibalibaran sa matinumanong mga Israelitas ang tabang sa mga tawong lahi nilag tinuohan aron dili kadto moresultag panag-uban sa pagsimba.—Esdras 4:1-3.

Makighisgot ba ang mga Saksi ni Jehova sa mga tawong lahig tinuohan?

 Oo. Sama kang apostol Pablo, gusto namong masabtan ang panghunahuna ug tinuohan sa mga tawo nga among masangyawan. (1 Corinto 9:19-22) Dihang makig-estorya mi nila, naningkamot mi nga sundon ang giingon sa Bibliya nga magpakitag “halawom nga pagtahod.”—1 Pedro 3:15.