Laktaw ngadto sa video

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Paghaya ug Paglubong?

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Paghaya ug Paglubong?

Among gibase ang among panglantaw ug mga kahikayan bahin sa paghaya ug paglubong diha sa gitudlo sa Bibliya, lakip na ang mosunod:

  • Normal lang nga maguol pag-ayo tungod sa kamatayon sa usa ka minahal. Ang mga tinun-an ni Jesus naguol pag-ayo tungod sa kamatayon sa ilang minahal. (Juan 11:33-35, 38; Buhat 8:2; 9:39) Busa wala namo isipa ang haya ug lubong ingong panahon sa paglipay. (Ecclesiastes 3:1, 4; 7:1-4) Kini among giisip ingong panahon sa pagpakitag empatiya.​—Roma 12:15.

  • Ang mga patay walay nahibaloan. Bisag unsa may among kultura ug gigikanan, among gilikayan ang mga tradisyon nga gibase sa wala gitudlo sa Bibliya nga pagtulon-an nga ang mga patay nahibalo kon unsay nagakahitabo ug makaimpluwensiya sa mga buhi. (Ecclesiastes 9:5, 6, 10) Kini naglakip sa bongga kaayong seremonyas sa paglubong ug anibersaryo sa patay, mga halad para sa patay, pagpakig-estorya sa patay, ug mga patuotuo nga angayng himoon sa mga namatyan. Among gilikayan ang maong mga tradisyon ug mga nabatasan aron masunod ang sugo sa Bibliya: “Gumula kamo gikan sa ilang taliwala, ... ug hunong na sa paghikap sa mahugaw nga butang.”​—2 Corinto 6:17.

  • Naay paglaom ang mga patay. Ang Bibliya nag-ingon nga naa unyay pagkabanhaw ug moabot ang panahon nga wala nay mamatay. (Buhat 24:15; Pinadayag 21:4) Kini nakatabang namo sa paglikay sa tradisyon nga nagpakitag sobrang kaguol, sama nga kini nakatabang sab sa unang mga Kristohanon.​—1 Tesalonica 4:13.

  • Ang Bibliya nagtambag bahin sa pagpanghambog. (Proverbio 11:2) Wala namo isipa ang haya o lubong ingong panahon nga ipanghambog ang pinansiyal nga kahimtang sa usa ka tawo. (1 Juan 2:16) Dili mi maghikay ug mga haya nga gituyo aron magpasigarbo o magpakitag sobra ka mahal nga mga lungon o mga sinina aron magpabilib sa mga tawo.

  • Dili namo ipamugos sa uban ang among tinuohan bahin sa paghaya ug paglubong. Among gisunod kini nga prinsipyo: “Ang matag usa kanato manubag alang sa iyang kaugalingon ngadto sa Diyos.” (Roma 14:12) Pero kon hatagan mig higayon, ipatin-aw namo ang among tinuohan “uban ang kalumo sa buot ug halawom nga pagtahod.”​—1 Pedro 3:15.

Unsay kahikayan sa mga Saksi bahin sa paghaya ug paglubong?

Lokasyon: Kon modesisyon ang pamilya nga naay haya, silay mopili kon asa ni himoon, puwedeng sa Kingdom Hall, punerarya, balay, krematoryo, o sa sementeryo.

Diskurso: Usa ka diskurso para sa patay ang ihatag aron hupayon ang namatyan pinaagi sa pagpatin-aw sa giingon sa Bibliya bahin sa kamatayon ug sa paglaom nga pagkabanhaw. (Juan 11:25; Roma 5:12; 2 Pedro 3:13) Puwede sab nga hisgotan sa diskurso ang maayong mga kinaiya sa tawong namatay, tingali ang iyang maayong mga nahimo nga puwedeng sundogon sa uban.​—2 Samuel 1:17-27.

Puwede sab nga kantahon ang usa ka awit nga gibase sa Bibliya. (Colosas 3:16) Taposon ang diskurso pinaagig makapahupayng pag-ampo.​—Filipos 4:6, 7.

Bayranan: Dili mi magpabayad sa bisan unsang serbisyo sa among relihiyon, apil na ang haya o lubong. Dili sab mi mangolekta panahon sa among mga tigom.​—Mateo 10:8.

Kon kinsay makatambong: Puwedeng makatambong ang mga dili Saksi sa haya nga himoon sa Kingdom Hall. Kini bukas sa publiko, pareho sa among mga tigom.

Motambong ba sab ang mga Saksi sa haya o lubong nga himoon sa ubang relihiyon?

Ang matag usa ka Saksi ang modesisyon base sa iyang konsensiya nga nabansay sa Bibliya. (1 Timoteo 1:19) Pero dili mi moapil sa mga seremonyas sa ubang relihiyon nga among giisip nga supak sa Bibliya.​—2 Corinto 6:14-17.