Laktaw ngadto sa video

Giusab ba sa mga Saksi ni Jehova ang Bibliya Aron Mohaom sa Ilang Pagtulon-an?

Giusab ba sa mga Saksi ni Jehova ang Bibliya Aron Mohaom sa Ilang Pagtulon-an?

Wala. Sa kasukwahi, dihang among nakita nga wala bug-os mahiuyon sa Bibliya ang among mga pagtulon-an, giusab namo ang among mga pagtulon-an.

Sa wala pa namo gipatik ang New World Translation of the Holy Scriptures sa 1950, dugay na namong gitun-an ang Bibliya. Migamit mig lainlaing hubad ug among gibase niana ang among mga pagtulon-an. Tagda ang pipila ka pananglitan kon unsay dugay nang gituohan sa mga Saksi ni Jehova, ug tan-awa kon kini ba gyod ang gitudlo sa Bibliya.

  1. Ang among gituohan: Ang Diyos dili Trinidad. Ang Hulyo 1882 nga gula sa Zion’s Watch Tower miingon: “Ang among mga magbabasa nahibalo nga samtang kami nagtuo kang Jehova ug kang Jesus, ug sa balaang Espiritu, bug-os namong gisalikway ang dili kasulatanhong pagtulon-an nga sila maoy tulo ka Diyos diha sa usa ka persona o, kanang ginaingon sa daghan nga usa ka Diyos nga may tulo ka persona.”

    Ang giingon sa Bibliya: “Si Jehova nga atong Diyos maoy usa lamang ka Jehova.” (Deuteronomio 6:4, The Holy Bible, ni Robert Young) “Apan dunay usa lamang ka Diyos, ang Amahan, nga gigikanan sa tanang butang, ug kita alang kaniya; ug usa ka Ginoong Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang, ug kita pinaagi kaniya.” (1 Corinto 8:6, American Bible Union Version) Si Jesus mismo miingon: “Ang Amahan labaw kay kanako.”—Juan 14:28, Douay-Rheims Version.

  2. Ang among gituohan: Dili tinuod ang walay kataposang pagsakit sa impiyernong kalayo. Sa pagkutlo sa Roma 6:23 sa King James Version, ang Hunyo 1882 nga gula sa Zion’s Watch Tower nag-ulohang “Ang Bayad sa Sala Mao ang Kamatayon.” Kini nag-ingon: “Tin-aw ug sayon kaayong sabton ang maong mga pulong. Apan makapatingala nga daghan kaayo ang nag-angkong nagtuo sa Bibliya ingong Pulong sa Diyos pero padayong gisupak kining tin-awng mga pulong, ug ilang giinsistir nga sila nagtuo, ug nga ang Bibliya nagtudlo, nga ang bayad sa sala mao ang walay kataposang pagsakit.”

    Ang giingon sa Bibliya: “Ang kalag nga makasala, kini mamatay.” (Ezequiel 18:4, 20, King James Version) Ang kataposang silot sa mga masinupakon sa Diyos, dili mao ang walay kataposang pagsakit, kondili ang “walay kataposang kalaglagan.”—2 Tesalonica 1:9, King James Version.

  3. Ang among gituohan: Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga gobyerno, dili kay kahimtang lang sa kasingkasing. Bahin sa Gingharian sa Diyos, ang Disyembre 1881 nga gula sa Zion’s Watch Tower nag-ingon: “Siyempre, nalangkit sa pagtukod niining ginghariana ang pagpukan sa tanang gingharian sa yuta.”

    Ang giingon sa Bibliya: “Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian, nga dili gayod malumpag: ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa laing katawhan, apan kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa kahangtoran.”—Daniel 2:44, King James Version.

Ang New World Translation lang ba ang gigamit sa mga Saksi ni Jehova aron suportahan ang ilang mga pagtulon-an?

Dili, kay naggamit gihapon mig daghang hubad sa Bibliya diha sa among pagsangyaw. Gani, bisag nanghatag mig New World Translation para sa among libreng programa sa pagtuon ug Bibliya, malipay sab ming motabang niadtong gustong magtuon gamit ang ubang hubad sa Bibliya.