Laktaw ngadto sa video

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Motubay sa mga Akusasyon Batok Nila?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Motubay sa mga Akusasyon Batok Nila?

Ang mga Saksi ni Jehova nagsunod sa tambag sa Bibliya nga dili tubayan ang tanang akusasyon ug pagpanghinaway. Pananglitan, dunay panultihon sa Bibliya nga nag-ingon: “Ang mobadlong sa mayubiton mainsultohan.” (Panultihon [Proverbio] 9:7, 8, Biblia sa Kristohanong Katilingban; Proverbio 26:4) Imbes masuko ug makig-away tungod sa bakak nga akusasyon, gusto namong mapalipay ang Diyos.​—Salmo 119:69.

Siyempre, naay “panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.” (Ecclesiastes 3:7) Motubag mi sa mga tawo nga gusto gyong mahibalo sa tinuod, pero dili mi motubay sa mga tawong gusto lang makiglalis. Nagsunod mi sa gitudlo ug ehemplo ni Jesus ug sa mga Kristohanon sa unang panahon.

  • Si Jesus wala motubag dihang giakusahan siya atubangan kang Pilato. (Mateo 27:11-14; 1 Pedro 2:21-23) Wala pod niya tubayi ang mga akusasyon nga siya palahubog ug ulitan. Hinuon, gitugotan niya nga ang iyang mga binuhatan maoy motubag sa maong mga akusasyon. Uyon kini sa prinsipyo nga “ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.” (Mateo 11:19) Pero dihang gikinahanglan, prangka niyang gitubag ang mga nag-akusar niya.​—Mateo 15:1-3; Marcos 3:22-30.

    Gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili maluya tungod sa bakak nga mga akusasyon. Siya miingon: “Malipayon kamo sa dihang pakaulawan kamo sa mga tawo ug pagalutoson kamo ug sa binakak sultihan kamo sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako.” (Mateo 5:11, 12) Pero si Jesus miingon sab nga kon ang iyang mga sumusunod hatagag kahigayonan sa pagpamatuod, tumanon niya ang iyang saad: “Ako magahatag kaninyo ug baba [o, pulong] ug kaalam, nga ang tanang magasupak kaninyo dili arang makasukol o makalalis.”​—Lucas 21:12-15.

  • Si apostol Pablo nagtambag sa mga Kristohanon nga likayan ang way pulos nga mga pagpakiglalis sa mga magsusupak. Siya miingon nga kini “walay kapuslanan ug kawang.”​—Tito 3:9; Roma 16:17, 18.

  • Si apostol Pedro nagdasig sa mga Kristohanon nga depensahan ang ilang pagtuo. (1 Pedro 3:15) Pero gipasiugda niya nga mas maayong himoon kini pinaagig buhat, dili sa pulong. Siya misulat: “Pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilom ang walay alamag [o, walay hinungdan] nga mga sulti sa dili-makataronganong mga tawo.”​—1 Pedro 2:12-15.