Ang among buluhatong pagsangyaw gisuportahan pinaagig boluntaryong mga donasyon sa mga Saksi ni Jehova. Walay pagpangolekta sa among mga tigom, ug walay gipangayo nga ikapulo gikan sa mga membro. (Mateo 10:7, 8) Hinuon, may mga kahon sa donasyon sa among mga tigomanan aron si bisan kinsang gustong moamot makahulog sa iyang donasyon didto. Ang modonar dili magpaila ug dili ipaila.

Ang usa ka rason nga dili lisod dumalahon ang among mga galastohan maoy tungod kay wala miy gisuweldohang mga pastor. Dugang pa, ang mga Saksi wala suweldohi sa pagpamalaybalay, ug simple lang ang among mga tigomanan sa pagsimba. Ang tanang donasyon nga ipadala ngadto sa mga sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova gamiton sa pagtabang sa mga biktima sa kinaiyanhong katalagman, pagsuportar sa among mga misyonaryo ug nagapanawng mga ministro, pagtukod sa among mga tigomanan sa pagsimba diha sa kabos nga mga nasod, ug sa pag-imprenta ug pagpadalag mga Bibliya ug ubang Kristohanong mga publikasyon.

Ang matag usa ray mag-igo kon moamot ba siya para sa lokal nga galastohan o para sa among tibuok kalibotang buluhaton, o para niining duha. Ang matag kongregasyon dunay regular nga report bahin sa panalapi alang sa kasayoran sa mga membro niini.