Laktaw ngadto sa video

Ang mga Saksi ni Jehova ba mga Protestante?

Ang mga Saksi ni Jehova ba mga Protestante?

Dili. Ang mga Saksi ni Jehova mga Kristohanon, pero wala namo isipa nga kami mga Protestante. Ngano?

Ang Protestantismo gihubit ingong “relihiyosong kalihokan batok sa Katolisismo.” Tinuod nga ang mga Saksi ni Jehova dili uyon sa mga pagtulon-an sa Simbahang Katoliko, pero wala namo isipa nga kami mga Protestante tungod sa mosunod nga mga rason:

  1. Daghang pagtulon-an sa Protestante ang sukwahi sa kon unsa gayoy gitudlo sa Bibliya. Pananglitan, ang Bibliya nagtudlo nga “adunay usa ka Diyos,” dili kay usa ka Trinidad. (1 Timoteo 2:5; Juan 14:28) Kini usab nagtudlo nga silotan sa Diyos ang mga daotan, dili sa impiyernong kalayo, kondili pinaagi sa bug-os nga kalaglagan.—Salmo 37:9; 2 Tesalonica 1:9.

  2. Kami dili moprotesta o mosulay sa pagreporma sa Simbahang Katoliko o sa bisan unsang relihiyon. Sa kasukwahi, kami nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian aron matabangan ang uban nga makabaton ug pagtuo sa maayong balita. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Kami dili interesado sa pagreporma sa ubang relihiyon kondili sa pagtudlo sa sinserong mga tawo sa kamatuoran bahin sa Diyos ug sa iyang Pulong, ang Bibliya.—Colosas 1:9, 10; 2 Timoteo 2:24, 25.