Mga 6,700 ka pinulongan ang gigamit sa tibuok kalibotan, busa gikinahanglan ang paghubad aron mapakaylap ang maayong balita sa kamatuoran sa Bibliya. Tan-awa kini nga video aron imong makita kon unsay gihimo sa mga Saksi ni Jehova bahin niini.