Ilailaha ang pipila ka pamilya sa tibuok kalibotan nga nag-atubang sa mga hagit kon sa unsang paagi himoong regular ug makahuloganon ang ilang Pamilyahanong Pagsimba.