Kini maoy sumaryo sa tagna ni Zacarias, nga naglakip sa mga detalye bahin sa pag-abot, pagbudhi, ug kamatayon sa Mesiyas.